Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Egreta

  Wachlarzowata kitka z piór strusich, czaplichlub rajskich ptaków (zw. wówczas r a j e r e m), alboich biżuteryjna imitacja, noszona przy wsch. turbanach.

  W Europie e. była przypinana do kobiecych fryzuri nakryć głowy w 2 poł. XVIII w. i 1 ćw. XX w.

  (franc. aigrette T^iała czapka')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrotinta, trawienie elektrolityczne

  Technikagraf. druku wklęsłego, odmiana —> akwatinty. Trawienieodbywa się w elektrolicie pod wpływem przepływusłabego prądu elektrycznego; metoda, opracowanai zastosowana w grafice artyst. w latach 50. XX w.przez S. Rzepę, pozwala na osiągnięcie większej niżw akwatincie subtelności i delikatności...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekran

  Mebel złożony z drewn. lub metal, ramyopartej na stojaku, z rozpiętą zasłoną z tkaniny, skóry,pergaminu, drewna lub laki, ustawiany przed kominkiemdla osłony przed gorącem lub blaskiem; częstośrodek e. miał ruchomą, podnoszoną ramę; bywałyodmiany dostosowane do pisania lub czytania; używanyw Europie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eleusa

  Ros. Umilenie, typ ikonograf. przedstawieńMatki Boskiej z Dzieciątkiem, ukazujący -» Marię,trzymającą w ramionach młodzieńczego Chrystusa,i skłaniającą ku niemu głowę; Jezus obejmujeMarię za szyję i przytula policzek do jej twarzy.

  Takieujęcie służy wyeksponowaniu ich silnego związkuuczuciowego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksedra

  1) w starożytności półokrągła nisza z ławąumieszczana w gr. gimnazjonach, palestrach, domachmieszkalnych jako zakończenie perystylu; wepoce rzym. budowano e. o charakterze samodzielnychbudowli, ozdobione niszami i posągami.

  W nowoż.architekturze ogrodowej, termin ten oznacza półkolistąniszę...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elewacja

  1) lico budynku, jedna z zewn. jego ścianwraz ze wszystkimi występującymi na niej elementami.

  E. określa się wg położenia względem stron światalub otoczenia (frontowa, tylna, boczna, ogrodowa);e. starannie zaprojektowana, w której znajduje się gł.wejście (w pałacach także e. od strony ogrodu)...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekslibris

  Znak własnościowy książki; zwykle kartka z wyobrażeniem graf. i nazwiskiem właściciela książki lub nazwą instytucji,wklejana do dzieła na wewn. stronie przedniejokładziny dla zadokumentowania przynależnościegzemplarza do księgozbioru; typowy e. od poł.XV w. ma formę heraldyczno, rzadko z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipskie naczynia

  Znane dzięki materiałowi archeol.i ikonograf.; odznaczają się rozmaitością funkcjii form. Najbardziej charakterystyczne dla stróż. Egiptusą naczynia kam. wytwarzane od okresu predynastycznego.

  W ich produkcji osiągnięto mistrzostwo wykorzystującróżnorodne gatunki kamienia (m.in. bazalt,granit, dioryt...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elzewiry

  Książki o małym formacie (12°, 24°), drukowanei rozpowszechnione w 2 ćw. XVII w. przezhol. rodzinę drukarzy, księgarzy i wydawców - Elzevier- która w 1538-1712 działała w Lejdzie i Amsterdamiei wydała ok. 5000 pozycji.

  Druki Elzevierówodznaczały się starannością wykonania, jasnym, opięknym kroju...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspertyza

  Badanie dzieła sztuki (gł. obrazu, rzeźby,ryciny, przedmiotu rzemiosła artyst.) pod względemjego autentyczności, datowania, atrybucji określonemuautorowi, warsztatowi lub kręgowi artyst.,dokonywana przez znawcę - historyka sztuki, konserwatora;także pisemny dokument zawierającyorzeczenie i wyniki tego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /389

  praca w formacie txt

Do góry