Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Epreuve d' artiste

  Odbitka ostatecznego —> stanuryciny wykonana przez artystę przed odbiciem numerowanegonakładu.

  Zob. też chalkografia.

  (franc. 'próba artysty')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etimasia, Hetoimasia

  Apokaliptyczny motyw (->Apokalipsa) tronu przygotowywanego dla ChrystusaWładcy i Sędziego Świata (—> Pantokrator), występującyw sztuce od IV w.; tron z ukazaną na nim księgąEwangelii lub krzyżem, niekiedy także z przedstawieniemgołębia Ducha Św. (—> Trójca Święta), Baranka,od XIII w. narzędziami...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erekcja

  1) wzniesienie, zbudowanie, założenie,fundacja: miasta, kościołów, zakonów, dokumentzezwalający na fundację szpitali oraz instytucji dobroczynnychutrzymywanych przez Kościół.

  Dla upamiętnieniatreści fundacji i osoby założyciela wmurowywanotzw. tablicę erekcyjną;

  2) e. miasta,techn. termin urzędowy...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epimanikia

  W kościołach obrządku wsch. częśćliturg. stroju biskupów i kapłanów; sztywne mankietynakładane na rękawy sticharionu, zdobione haftem,często z przedstawieniem scen figur. E., w Bizancjumudokumentowane od X w., wywodzą sięprawdopodobnie z mankietów stroju świeckiego lubod rękawic, które wkładał...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ermitaż, erem, eremitorium, pustelnia, ustronie

  Urządzona wygodnie, położona na uboczu budowla parkowa, w formie małego domku, przeznaczona dorozmyślań, kontemplacji lub na małe przyjęcia; czasemumieszczano w nim zbiory osobliwości.

  Idea pustelniogrodowych nawiązuje do pustelni klasztoróweremickich, w których każdy zakonnik posiadał własnydomek z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epitafion, epitafios, płaszczanica

  W kościołachobrządku wsch. tkanina liturg. używana w obrzędachWielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, z haftowanymprzedstawieniem sceny Złożenia do grobu i Opłakiwaniaz postaciami adorujących aniołów, oraz otaczającymje tekstem hymnu zaczerpniętym z liturgiiWielkiego Piątku.

  Podczas nabożeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Esownica

  Element dekor. lub motyw ornament,zwinięty z obu stron w woluty, zazwyczaj nierównejwielkości, nadające mu kształt litery S, nazywanyczęsto podwójną wolutą; występował w renesansie,manieryzmie i baroku w postaci konsolek podtrzymującychgzymsy koronujące, ganki balkony itp., jedenz najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epitafium, epitaf

  Ozdobna tablica ku czci zmarłego,zawierająca poświęcony mu napis, czasem portret lubscenę figur., symbole i postacie alegor., zawieszana lubwmurowywana w ściany i filary kościołów lub klasztorów.

  Od nagrobka różni się mniej okazałą formą i naogół skromniejszą dekoracją; skromniejsza od e...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Espagnolette

  1) reliefowy motyw dekor., przedstawiającyuśmiechniętą główkę kobiecą, ozdobioną częstodiademem, draperią, muszlą, wachlarzem, pękiempiór itp., zakończoną w części dolnej krezą, kołnierzemz liści, esownica, kartuszem itp.

  Stosowany w architekturze,wyrobach snycerskich, stolarskich i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epitrachelion

  W kościołach obrządku wsch. część liturg. stroju kapłanów i biskupów: długi, wąski pas tkaniny, najczęściej jedwabnej, noszony na sticharionie, zakładany na szyję tak, że jego oba końce - niekiedy zszyte ze sobą - zwisają z przodu; e. znany jest z przekazów ikonograf. od kon. X w.; odpowiednikiem...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt

Do góry