Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BODZIEC

   

  BODZIEC łc. stimulus; ang. incentwe, sti­mulus; fr. stimulus; nm. Reiz

  psych. Każda sytuacja lub zdarzenie po­wodujące pobudzenie któregokolwiek —> receptora (1). Znaczenie terminu „bo­dziec" jest precyzowane przez odpowied­nią kwalifikację, np.: bodziec zewnętrzny - wewnętrzny, bezwarunkowy -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG

   

  BÓG (sanskr. bhaga, st.-crk.-sł. bog = bo­gactwo, szczęście; pan udzielający bogac­twa, szczęścia) gr. theos; łc. Deus; ang. God; fr. Dieu; nm. Gott

  I. 1. W filozofii tomistycznej: samoistny byt pierwszy, rozpoznawalny dzięki ana­lizie struktury bytów niesamoistnych jako faktyczna przyczyna sprawcza ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /8 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAK (CZEGOŚ)

   

  BRAK (CZEGOŚ) gr. elleipsis (1), steresis (2); łc. defectus; ang. lack, want, defect (2); fr. manque (1), defaut; nm. Mangel

  1. Różnica wynikająca z porównania ja­kiejś ilości czegoś z inną jego ilością, przy czym większą z nich traktuje się jako mier­nik; pojęcie przeciwstawne (gdy jako mier­nik...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euklaz

  Minerał, bardzo rzadki, występujący w doskonaleukształtowanyeh, przejrzystych kryształach;bezbarwny lub jasnozielony, także niebieskawy; twardośćw skali Mohsa 7,5; ceniony w jubilerstwie narówni z berylami,

  (ang. eu-clase, gr. eu- 'dobrze' + klasis 'łamanie')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etruska świątynia

  Wg Witruwiusza budowla naplanie zbliżonym do kwadratu, sytuowana na wysokimkam. podium, składająca się z głębokiegoprzedsionka kolumnowego i trzech celli, przykrytadwuspadowym dachem z szerokimi okapami; wznoszonazazwyczaj z nietrwałych materiałów (cegła suszona,drewno); bogato zdobiona fryzami i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euchologion

  W kościołach obrządku wsch. księgaliturg. zawierająca modlitwy celebransów na wszystkienabożeństwa i obrzędy. Wyróżnia się:

  1) wielki e.zawierający m.in. teksty Liturgii św. Bazylego Wielkiegoi św. Jana Złotoustego, liturgię uprzednio poświęconychdarów, formuły sakramentalne, tekstynabożeństw...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etola

  Okrycie kobiece w formie szala czy pelerynkiz miękkiego futra szlachetnego, noszone do sukienwizytowych i wieczorowych od końca XIX w.

  (franc. etole, z łac. stola)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etruska sztuka

  Sztuka ludu zamieszkującego terenyśrodk. Włoch, między Arno, Tybrem i M. Tyrreńskim,rozwijająca się między IX w. p.n.e. a I w. n.e. Wokresie największego rozkwitu (VII-VI w. p.n.e.) wobrębie jej wpływów znalazły się tereny Niziny Nadpadańskiej,Emilii z Bolonią, Umbrii, Lacjum z Rzymemoraz Kampanii...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /8 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epolety, szlify

  Naramienniki wojsk, z sukna, metalu, złotego lub srebrnego galonu, na których umieszcza się odznaki stopnia; w wojsku poi. e. wprowadzone zostały w poł. XVIII w., a wygląd ich zależny był od rodzaju broni oraz rangi wojsk. Zob. też buliony,

  (franc. epauletłes 'ramiączka, naramienniki')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etażerka

  Mała, lekka, kilkukondygnacjowa, otwartaze wszystkich stron półka, stawiana na podłodze;wprowadzona w poł. XVIII w. we Francji, służyła doustawiania porcelany, bibelotów, z czasem książek,

  (franc. ćtagcrc, od etage 'piętro')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /250

  praca w formacie txt

Do góry