Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Fabryka

  W średniow. i nowoż. dokumentach, atakże niekiedy w literaturze fachowej termin określającyproces realizacji budowy, przebudowy lub remontu,wraz z całokształtem urządzeń potrzebnych do niej,zapasami materiału, składem osobowym zatrudnionychpracowników (architekt, rzemieślnicy, pomocnicy,administracja)...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelistarz

  Księga liturg. zawierająca zbiór perykop- wyjątków z czterech Ewangelii, odczytywanychlub odśpiewywanych w czasie mszy; znany odXI w., często bogato zdobiony,

  (por. ewangeliarz)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faksymile, facsimile

  1) dokładnie odtworzonapodobizna podpisu dokumentu, rękopisu sposobemręcznym, chem. lub mech.; także odtworzenie malowanych,rysowanych i rytych pierwowzorów stosowanew wydawnictwach nauk.;

  2) pieczątka lub kliszaodtwarzająca własnoręczny podpis,

  {od łac. fac simile 'czyni podobnie')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Facelot, facolet

  Staropol. nazwa chusteczki do nosaz cienkiej białej tkaniny, haftowanej lub obszywanejkoronkami, noszonej gł. dla ozdoby przez kobietyi mężczyzn w XVI-XVII w. <wł.>

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangeliści

  Autorzy Ewangelii włączonych dokanonu Pisma Siu.; należą do nich wg kolejności ustanowionejza czasów papieża Grzegorza I - MateuszApostoł, Marek Ewangelista, Łukasz Ewangelistai Jan Apostoł.

  Za ich symbole przyjęto apokaliptyczne cztery żyjące istoty - człowieka, lwa, wołu i orla wnimbach i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Facjatka, facjata

  Pomieszczenie mieszkalne w kondygnacjistrychowej, którego okna, przebite przez połaćdachu, ujęte są we własne ścianki, nakryte osobnymdaszkiem, prostopadłym do kalenicy dachu.

  F.występuje powszechnie od średniowiecza, gł. w budownictwieświeckim, przyjmując nieraz ozdobne formyokien i dachów w zamkach...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Exagia

  Ciężarki z brązu lub innego metalu, o kształcieprostokątnym albo okrągłym, używane w Bizancjumdo ważenia monet; zdobione napisami i wzoramirytymi lub inkrustowanymi, monogramami władcówi dygnitarzy oraz popiersiami i postaciami świętych.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faeton

  Lekki odkryty pojazd, czterokołowy, parolub czterokonny, przeznaczony do jazdy sport, lub spacerowej; przednie większe i wygodniejsze siedzenie dżentelmeńskie przystosowane jest do powożenia i często zaopatrzone w składaną budę; siedzenie tylne przeznaczone dla stajennych. E wprowadzono w Anglii w 2 poł...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Exc

  Skrót używany w grafice dla oznaczenia wydawcyzarówno w poszczególnych odbitkach, jak i wydawnictwachze sztychami.

  Dla wielu wydawców,zwł. w XVII i XVIII w., pracowali, często anonimowi,sztycharze i drzeworytnicy. Ilustracja książki znanajest wtedy pod nazwiskiem umieszczonym przyskrócie exc; wielu wydawców...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fagot

  Instrument muz. dęty, stroikowy; korpus f.tworzą dwie nierównej długości drewn. rury biegnącerównolegle, połączone u dołu drewn. kolankiem.Dłuższą rurę (ok. 1,5 m dł.) wieńczy najczęściejgruszkowaty dźwięcznik, z krótszej rury wychodziesowato wygięta rurka ustnikowa z osadzonym na jejkońcu...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt

Do góry