Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Fatmy ręka

  W krajach muzułm. zwł. w Maghrebie:

  1) symbol rei. w kształcie dłoni lub połowy lilii burbońskiej, oznaczający opiekuńczą rękę córki Mahometa a żony Alego;

  2) nazwa ornamentu;

  3) antaba.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Falendysz, fajnlendysz, Hndysz, luńskie sukno

  Gatunek ciężkiego, mięsistego, sukna ang., produkowanegotakże w Holandii i Włoszech, sprowadzanegodo Polski od XIV w.

  Nazwą f. określano najlepszegatunki sukna, jakie produkowano w poi. manufakturachw XVIII w. F. używano do wyrobu odzieżywierzchniej uboższej szlachty i służby.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Farfury, farfura, fajfura, farfarka, faforka

  Terminstaropol. używany do poł. XVIII w. na określenie naczyńporcelanowych, od poł. XVIII do pocz. XIX w. -naczyń i wyrobów fajansowych; stąd farfurniąnazywano manufaktury wyrabiające fajanse,

  (ukr. farfury Im., farfur lp., nowogr. farfuri 'porcelana')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Falowy ornament, fala

  1) ornament ciągiy, jeden znajczęściej spotykanych w staroż. dekoracji gr. i rzym.oraz w dekoracji renes. i klasycyst.; składa się zrzędu stylizowanych motywów przypominającychgrzbiety fali;

  2) motywy ornament, zarysowane kilkurównoległymi kreskami, naśladującymi jakby łagodniefalującą powierzchnię...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fartuch

  1) ubiór ochronny, zasłaniający cały przódpostaci (z —> bawetem) lub tylko od pasa w dół, wiązanya tyłu, często na szelkach, zazwyczaj z naszytymikieszeniami.

  F. używany był w Europie co najmniejod średniowiecza przez rzemieślników i robotnikóworaz przez kobiety przy pracach domowych; w XVI w. noszony...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Falsyfikat

  Świadome naśladowanie dzieła sztukiokreślonego autora lub okresu, uprawiane przeważniez chęci zysku poprzez sprzedaż takiego wytworujako autentyku; pojęcie f. nie obejmuje kopii dziełasztuki; autor f. dla upozorowania jego autentycznościstara się uzyskać podobieństwo kompozycji, kolorytu,faktury...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fasada

  Staropol. facjata, elewacja budynku wyróżnionaod pozostałych odmienną kompozycją arch.(rozczłonkowanie arch.; zwieńczenia, wieże, szczyty,kontrasty koloryst. użytych materiałów bud., mozaiki,sgraffita, dekoracja mai. itp.), zawierająca przeważniegł. wejście; może być podporządkowana...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Familia

  Termin stosowany w ceramice dla określeniatypu dekoracji wyrobów utrzymanych w podobnejkolorystycznie tonacji. W chin. porcelanieXVII-XVIII w. wyróżnia się cztery podstawowe familie:f. zieloną (/. verte) dekorowaną na białym, glazurowanymtle kilkoma barwami, wśród których dominujezieleń; f. różową (/...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faseta

  Ukośne ścięcie graniastej krawędzi naroża;termin stosowany w budownictwie i jubilerstwie; wbudownictwie f. nazywa się częściej —» fazą, f. nazywasię też zaokrąglony narożnik między ścianą i sufitemlub między ścianami (w XVIII i XIX w. często zdobioneornamentami stiukowymi, profilowaniem itp.); w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fanszon, fanszonik

  Niewielka, cienka chusteczkana głowę, wiązana pod brodą, przyjęta w stroju lud.w modzie franc. końca XVIII w., noszona w Polsce wXIX w. gl. przez starsze kobiety, (franc.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /177

  praca w formacie txt

Do góry