Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych

  Przyczyny używania środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży oraz w populacji osób dorosłych upatruje się w dążeniach do poszukiwania przyjemności i nowych wrażeń, chęci oderwania się od rzeczywistości i ucieczki od problemów (domowych, szkolnych, środowiskowych, emocjonalnych), inklinacji do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /13.06.2014 Znaków /2 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepełnosprawność umysłowa u dzieci w aspekcie planowania opieki długoterminowej

  Rozwój dzieci niepełnosprawnych uwarunkowany jest prawidłowym zaspokajaniem potrzeb biopsychospołecznych oraz kształtowaniem optymalnych warunków tego rozwoju. Wieloaspektowa diagnoza stanowi podstawę wszelkich działań terapeutycznych, pielęgnacyjnych oraz rewalidacyjnych. Dążenie do zaspokojenia potrzeb...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /13.06.2014 Znaków /9 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania i organizacja lecznictwa psychiatrycznego w Polsce

  Lecznictwo psychiatryczne w Polsce oferuje chorym następujące formy opieki: ambulatoryjna, formy pośrednie (główna funkcja to dostarczanie opieki intensywniejszej niż ambulatoryjna, ale mniej intensywnej niż szpitalna), stacjonarna. Podstawowe ogniwa opieki ambulatoryjnej są to: poradnie zdrowia psychicznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /13.06.2014 Znaków /6 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie uzależnienia od alkoholu

  Od 2000 r. obserwujemy w Polsce gwałtowny wzrost spożycia napojów alkoholowych (tylko w latach 2002-2005 odnotowano 30% wzrost ich spożycia). Szacuje się, że wśród osób pełnoletnich 860 tys. (707 tys. mężczyzn, 153 tys. kobiet) są to osoby uzależnione od alkoholu, zaś liczbę osób pijących ryzykownie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /13.06.2014 Znaków /2 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół depresyjny

  Rozpoznanie depresji u osób starszych nie jest łatwym zadaniem, ponieważ traktuje się ją jako jeden z objawów choroby somatycznej albo normalny objaw starzenia się. U chorego obserwuje się dużą zmienność objawów, skarży się on głównie na dolegliwości somatyczne. Występują pojedyncze objawy depresji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /3 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Parkinsona

  Choroba Parkinsona należy do postępujących chorób ośrodkowego układu nerwowego. Podstawowe objawy choroby to: drżenia spoczynkowe, sztywność mięśniowa (typu rury ołowianej lub koła zębatego), spowolnienie ruchowe i zaburzenia postawy. Postępowanie rehabilitacyjne zwiększa możliwości samodzielnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /1 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologiczne aspekty starzenia się

  Analizując przemiany w obszarze funkcjonowania poznawczego, należy podkreślić fakt obniżania się ogólnego ilorazu inteligencji od około 60. rż. Znaczne zmiany negatywne odnotowuje się w zakresie pamięci, choć dane pochodzące z rozlicznych projektów badawczych nie są jednoznaczne. Wskazuje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /7 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby układu krążenia

  Wraz z wiekiem spada fizjologiczna sprawność układu krążenia. Rośnie również częstość występowania chorób układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niewydolność krążenia). Dlatego też większość osób starszych wymaga rehabilitacji wspomagającej leczenie i mającej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychospołeczne problemy osób starszych

  Omówione wyżej zmiany w poszczególnych sferach funkcjonowania mają konsekwencje m.in. w postaci wykształcenia się postaw wobec starości i starzenia. Postawy osób starzejących się wobec starości zostały zbadane i opisane przez Zycha, który odnotował m.in. postawę lęku przed starością i buntu wobec...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /6 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie umysłowe

  Upośledzenie umysłowe stanowi problem społeczny, który dotyczy 3% populacji noworodków i 1% populacji ogólnej. Charakteryzuje się dysfunkcją podstawowych funkcji psychicznych odpowiedzialnych za procesy kojarzenia, rozumowania, planowania i adaptacji. Często jest określane jako niedorozwój umysłowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 473

  praca w formacie txt

Do góry