Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Hirmologion, heirmologion, irmologion

  Księga liturg.Kościoła Wsch. zawierająca irmosy, czyli śpiewaneprzez chór strofy wprowadzające, będące podwzględem melodycznym i rytmicznym wzorem dlapozostałych pieśni kanonu.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA KLASYCZNA

  DEFINICJA KLASYCZNA gr. hóros; łc. definitio; ang. dassical definition; fr. defi­nition classicque; nm. klassische Definition metod. —> Definicja normalna o budowie:

  „S jest to G i D", gdzie wyrażenie 'jest to' stanowi odpowiednik znaku równości, a li­tery S, G, D symbolizują odpowiednio poję­cia: S —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /2 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA

   

  DEFINICJA <łc. <definitio> = odgranicze­nie, granica; dokładne określenie) gr. hóros, horismós; łc. finis; ang. definition; fr. definition; nm. Definition, Begrijfsbestimmung, Begrijfsabgrenzung

  metod. Wobec braku jednego pojęcia, które ujmowałoby wspólną cechę wszy­stkich stosowanych odmian definicji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA AKSJOMATYCZNA (defi­nicja przez aksjomaty, definicja przez postulaty)

   

  DEFINICJA AKSJOMATYCZNA (defi­nicja przez aksjomaty, definicja przez postulaty) ang. implicit definition, axiomatic definition; inne odpowiedniki w językach obcych > definiq'a przez postulaty

  metod. Układ -^ aksjomatów (2) syste­mu dedukcyjnego spełnia dwie funkcje:

  1) dostarcza przesłanek dla dowodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA ANALITYCZNA (definicja sprawozdawcza)

   

  DEFINICJA ANALITYCZNA (definicja sprawozdawcza) ang. analytic definition; fr. definition analytiąue, definition explicative; nm. analytische Definition

  metod. Wyrażenie informujące o zasta­nym na gruncie określonego języka zna­czeniu pewnego terminu; tym właśnie różni się ono od -4 definicji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA CZĄSTKOWA

   

  DEFINICJA CZĄSTKOWA ang. partial definition

  metod. Określenie, które — inaczej niż —> definicja normialna — nie charaktery­zuje w pełni zakresu terminu definiowa­nego, lecz podaje dla niego jakiś zakres nadrzędny lub podrzędny. Nie umiejąc np. podać definicji normalnej dla słowa 'pinia', możemy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA INDUKCYJNA (definicja rekurencyjna)

   

  DEFINICJA INDUKCYJNA (definicja rekurencyjna) ang. inductive definition, defi­nition by composition; ix. definition inductive;rm\. induktive Definition; inne odpowiedni­ki w językach obcych > definicja rekurencyjna  

  metod. Określenie składające się z dwóch części: warunku wyjściowego i warunku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEDUKCJA

   

  DEDUKCJA (łc. deductio = wyprowadze­nie) gr. apagoge; nłc. deductio; ang. deduction; fr. deduction; nm. Deduktion, Ableitung

  1. log. Rozumowanie, w którym wnio­sek wynika logicznie z przesłanek, tzn. przesłanki stanowią podstawienie za zmienne jakiegoś prawa logiki w poprze­dniku, a wniosek —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /2 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTA ŚWIADOMOŚĆ

   

  CZYSTA ŚWIADOMOŚĆ (świadomość transcendentalna) ang. pure flow of consciousness; nm. reine Bewufitsein

  Świadomość poddana szczególnej redu­kcji, zwanej redukcją transcendentalną (—> redukcja fenomenologiczna /b/), i po­zbawiona przez to naturalnych ujęć, które, ponieważ transcendują...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAIMÓNION

   

  DAIMÓNION (gr. <tó daimóniom = bó­stwo, duchi opiekuńczy)

  U Sokratesa: „głos wewnętrzny", który przestrzega wprost przed postępo­waniem złym, a pośrednio doradza postę­powanie dobre, nazywany też „duchem opiekuńczym", utożsamianym z norma­tywną wiedzą etyczną, jaką posiada...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 631

  praca w formacie txt

Do góry