Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Hypetralna świątynia

  Typ staroż. świątyni gr.,nie posiadającej dachu; wznoszona bardzo rzadko,tylko dla bóstw słonecznych - Zeusa i Apollina; budowląhypetralna była również świątynia Atonawzniesiona przez faraona Amenhotepa IV - Echnatonaw jego nowej stolicy - Achetaton (ob. Tell el-Amarna).

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iluminacja

  Miniatura do tekstu rękopiśmiennegona pergaminie; i l u m i n a t o r, malarz wykonującytakie miniatury. I. występują gł. w sztuce średniow.do XVI w.

  (łac. illiiminatio)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ikat, kasuri

  Technika zdobienia tkanin przez farbowanieosnowy, wątku lub obu zespołów przędzy naróżne kolory, przy zastosowaniu rezerważu; równieżtkanina wyrabiana tą techniką.

  W celu uzyskania odpowiedniegorysunku należało dokładnie zsynchronizowaćoddziaływanie na wątek lub osnowędrukiem pośrednim (—> druk...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hypogeum

  W starożytności pomieszczenie podziemne,zbudowane najczęściej na planie koła, prostokątalub w kształcie litery T z niewielką partiąnadziemną; stosowane przeważnie do celów sepulkralnych(jako grobowce, znane w staroż. Egipcie)lub kultowych; na terenach dawnego cesarstwa Rzym. zachowało się wiele h...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINIOWANIE

   

  DEFINIOWANIE <łc. definio = określam) gr. horismós; ang. process ofdefining

  metod. Formułowanie —> definicji; obok -^ podziału logicznego oraz —^ wyjaśniania i uzasadniania (—> uzasadnienie) jest to jed­na z ważniejszych procedur naukowych. Definiowanie spdriia m. in. dwie funkcje, które zapewniają...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEJKTYCZNY

   

  DEJKTYCZNY <gr. deiktikós = wskazują­cy) ang. deidic

  metod. Wskazujący, np. —^ definicja ostensywna (= dejktyczna).

  log. a) Kategoryczny. b) W odniesieniu do sylogizmów: dają­cy się bezpośrednio redukować.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEIZM

   

  DEIZM (fr. <deisme> od łc. deus = Bóg) nłc. deismus; ang. deism; nm. Deismus

  Termin „deiści" (deistes), utworzony w XVI w. przez socynian, którzy cłicieli odciąć się nim od ateistów, został wpro­wadzony przez P. Vireta (1564) jako prze­ciwstawny „ateizmowi", a termin „deizm" (deisme) upowszecłinił w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /3 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMIURG

   

  DEMIURG (gr. <demiourgós> = rzemieślnik, wykonawca) łc. demiurgus / damiurgus; ang. demiurge; fr. demiurge; nm. Demiurg

  1. U Platona: budowniczy nieba i całe­go świata, kształtujący swe dzido z istnie­jącego już tworzywa, tj. z odwiecznej, ale bezkształtnej i bezładnej materii, którą zgeometryzował...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRACJA

   

  DEMOKRACJA <gr. <demokratia> = ludowładztwo) nłc. democratia; ang. democracy; fr. democratie; nm. Demokratie

  Termin wprowadzony w V w. p.n.e. przez sofistów, a upowszechniony przez Demokryta, Platona i Arystotelesa.

  Ukształtowany w starożytnej Grecji ustrój społeczny, przeciwstawny teokracji (władza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /2 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA REGULUJĄCA

   

  DEFINICJA REGULUJĄCA ang.regulating definition, regulative definition; fr. -de­finition de nom (Port-Royal, B. Pascal)

  metod. —> Definicja syntetyczna, która za­chowuje pewne elementy zastanego zna­czenia definiowanego terminu, ale zara­zem znaczenie to modyfikuje w kierunku nadania mu większej ostrości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 475

  praca w formacie txt

Do góry