Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jarmułka

  Noszona gł. przez Żydów rytualna czapeczkasukienna lub z adamaszku, którego atłasowetło (stronę zewn., lśniącą) zdobiono haftami, niekiedyaplikami. J. zszywano z sześciu równych wycinkówkoła w formę czaszy, bardzo obcisłej, zakrywającejczubek głowy. Zob. też kuczma, piuska.

  (staropol. jaimunka...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALOG

  DIALOG (gr. <didlogos> = rozmowa) gr. logos (Ib); łc. dialogus; ang. dialogue; ix. dialogue; nm. Dialog, Wechselrede

  A) Literacka forma rozmowy dwóch osób lub większej ich liczby.

  B) Forma dysputy filozoficznej, wykorzy­stująca literacką formę dialogu (A), zastoso­wana w niektórych dziełach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /2 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEZINTEGRACJA

   

  DEZINTEGRACJA = rozpadanie się całości, z nłc. = rozluźnienie się, rozprzęganie, rozpad) ang. disintegration; nm. Disintegration

  Proces lub stan występujący wówczas, gdy elementy pewnej całości (strukturalnej lub czynnościowej) przestają ją tworzyć, przynajmniej pod jakimś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIADA

   

  DIADA (gr. dyds, dyddos = liczba dwa, dwójka, dwoistość) ang. dyad; fr. dyade; nm. Dyas, Dyade

   

  W starożytnej filozofii greckiej — okre­ślenie bądź to dwoistości, bądź pewnych par przeciwieństw (pitagoreizm), przyj­mowanych jako zasada wyjaśniająca zło­żoność. Analogicznym pojęciem jest —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALEKTYKA

   

  DIALEKTYKA (gr. = sztuka dyskutowania) łc. ars dialectica; ang. dialectics; fr. la dialectique; nm. Dialektik

  W starożytności — początkowo sztu­ka przekonywania, odwołująca się raczej do rozumu dyskursywnego, w odróżnie­niu od retoryki, odwołującej się raczej do uczuć i do smaku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /6 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DETERMINIZM

  DETERMINIZM (nłc. <determinismus> = pogląd zaprzeczający wolności woli, z łc. determino = ograniczam) ang. determinism; fr. determinisme; nm. Determinismus

  Termin wieloznaczny, przeciwstawny vs^> indeterminizmowi, używany w na­stępujących ujęciach:

  Determinizm metafizyczny (ontologiczny) —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /6 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESYGNAT

  DESYGNAT (łc. designałus = oznaczony, wskazany) ang. designate, designatum; rmi. Designat

  log. Desygnat jakiejś —> nazwy przy pew­nym jej znaczeniu to przedmiot oznaczany (—> oznaczanie /1 /) przez tę nazwę przy tym jej znaczeniu. Nazwa jednostkowa ma tylko jeden desygnat (np. Rysy); nazwa ogólna ma ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESKRYPCJA

   

  DESKRYPCJA <łc. = opis) ang. description; ix. description; nm. Deskription, Beschreibung

  W logice Port-Royal: odmiana —> de­finicji realnej {definition de choses) przeciw­stawna definicji istotowej, czyli definicji we właściwym tego słowa znaczeniu. De­finicja deskryptywna opisuje tylko cechy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /3 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESKRYPCJONIZM

   

  DESKRYPCJONIZM ang. descriptivism

  metod. Pogląd z zakresu filozofii nauki dotyczący stosunku zdań teoretycznych do dziedziny, do której się one odnoszą; według tego poglądu tezy danej teorii na­ukowej stanowią syntetyczny opis frag­mentu świata i dają się przełożyć na zda­nia obserwacyjne, stąd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESYGNATOR

   

  DESYGNATOR (nłc. desigmtor = ten, który coś wskazuje; ten, który czegoś do­konuje) ang. designator

  log. Wyrażenie, które coś oznacza — ter­min obejmujący nazwy własne i deskrypcje.

  Twórcą teorii oznaczania bezpośredniego jest S. A. Kripke, który odkrył (1972) dziedzi­nę „sztjrwnych desygnatorów"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 781

  praca w formacie txt

Do góry