Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Konkluzja

  Napis zawierający ostatnią sentencjęmowy pogrzebowej, umieszczany na trumnie, przeważniena brycie białej lub żółtej materii jedwabnejwraz z malowanym portretem zmarłego, postacią jegopatrona lub herbem oraz napisami o treści panegirycznej;zwyczaj rozpowszechniony w XVII-XVIII w.

  (z łac. condusio...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncha

  Sklepienie w kształcie odciętej pionowopołowy bani lub czaszy (—> kopuła), zw. niekiedy takżesklepieniem konchowym,

  (łac. concha, z gr. konchę 'muszla')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komora

  Pomieszczenie służące jako skład odzieży,sprzętu, żywności itp., zwykle nie opalane:

  1) wfeudalnej siedzibie poi. stały element mieszkania szlacheckiego,rozpowszechniony na przeł. XV i XVI w.,odpowiednik zachodnioeur. -» garderoby;

  2) k. różnieusytuowana, wchodzi prawie zawsze w składchałupy poi. o...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsekracyjne medale i monety

  W staroż. Rzymiemedale bite z okazji konsekracji, tj. ubóstwieniacesarza (od Cezara do Konstantyna Wielkiego, I w.p.n.e.- IV w. n.e.); na awersie medali umieszczanogłowę panującego z napisem DIVO przed jego imieniem,na rewersie napis CONSECRATIO biegnący nad przedstawieniem orła (symbol zmarłego i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kondakarion

  Księga liturg. Kościoła Wsch. zawierającakontakiony, czyli hymny na cześć święta lubświętego, skupione wokół myśli przewodniej rozwiniętejw samym tekście nabożeństwa; k. przeznaczony jest dla prowadzącego chór, dlatego zawiera takżezapis nutowy pieśni,

  (od gr. kontos 'zwięzły'}

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompartyment

  Element płaszczyznowy ogroduwyodrębniony z całości kompozycji, występującynajczęściej w powiązaniu z —> parterem; charakteryzujesię symetrycznym układem ornamentu wzdłużdwóch osi gł. - podłużnej i poprzecznej, tworząccztery identyczne ćwiartki skupione wokół akcentuśrodk., często w formie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konserwacja

  Zabezpieczenie obiektów zabytkowychi dzieł sztuki zw. dawnej —> restauracją lub —>renowacją; k. polega na usuwaniu naleciałości techn.szkodliwych i zniekształcających oryginalny wyrazdzieła, na wzmocnieniu osłabionej struktury i opracowywaniuestet. wyrazu obiektu; w tym celu stosujesię -» punktowanie i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konew

  Duże naczynie do przechowywania cieczy, w kształcie ściętego stożka, z wysoko umieszczonym uchem i przytwierdzoną doń nakrywa na zawiasach; k. dużych rozmiarów miały w dolnej części kurki i krany, ułatwiające wylewanie cieczy, małe k. - dziobkowate wylewy upodobniając się przez nie do dzbanków;

  k...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompozycja

  Sposób powiązania elementów formalnychdzieła (linii, brył, płaszczyzn, plam barwnych,rozłożenia światła i cienia), tak aby tworzyłycałość zgodną z intencją twórcy; z pojęciem k. wiążesię pojęcie schematu kompozycyjnego, tzn. stałegoukładu poszczególnych elementów k., charakterystycznychdla...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /1 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfekcja

  Odzież gotowa, produkowana seryjniew znormalizowanych rozmiarach dla masowegoodbiorcy; konfekcjonowanie większości dodatkówdo strojów rozpoczęto w 1 ćw. XIX w., odzieży, zwł.męskiej, od poł. XIX w.

  (franc. confection, z łac. confectio 'sporządzam')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /274

  praca w formacie txt

Do góry