Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Laska marszałkowska

  W Polsce od XVI w. oznakagodności i władzy marszałków wielkich koronnych,nadwornych, sejmowych, sejmikowych i trybunalskich;marszałkowie wielcy i nadworni nosili zawsze l.m.przed królem podczas uroczystości, z l.m. przewodniczyliw ceremoniach dworskich, a w senacie podczasobrad obu połączonych izb.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Alfonsyna Dodano /01.11.2012 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lararium

  Miejsce kultu rzym. bóstw domowych -larów; w formie —> aediculi, w której znajdowały sięsię malowidła i statuetki przedstawiające geniuszarodzin składającego ofiarę w obecności dwóch larów;poniżej wymalowany był ołtarz domowy, do któregopodpełzały dwa węże po przygotowaną dla nich specjalnąofiarę...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Alfonsyna Dodano /01.11.2012 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laserunek, lazerunek

  Przezroczysta warstwa wykończeniowafarby, położona na powierzchni obrazuolejnego lub temperowego, zmieniająca zabarwieniepartii pokrytej 1.; farby laserunkowe otrzymuje siębądź przez użycie laserunkowych pigmentów, bądźprzez zwiększenie ilości spoiwa w stosunku do ilościpigmentu kryjącego, czy przez...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Alfonsyna Dodano /01.11.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laska, laga

  Drewn. kij, u góry zakończony zazwyczajzakrzywioną rączką lub gałką, u nasadyczęsto okuty.

  Od wczesnego średniowiecza do pocz.XX w. 1. były w Polsce oznaką władzy sołtysa lubwójta; 1. noszone przez mężczyzn pełniły też częstofunkcję broni; najpowszechniej używano 1. jako podpory(w 4 ćw. XVIII...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Alfonsyna Dodano /01.11.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laska malarska, malstok

  Laska ułatwiająca proces malowania, z lekkiego drewna lub bambusa z jednym końcem obitym miękkim, elastycznym materiałem (np. skórą); malarz trzymał ją w lewej dłoni; oparta o krosna dawała wsparcie dla prawej dłoni malarza; ob. używana bardzo rzadko i wyjątkowo tylko do prac wymagających staranności...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Alfonsyna Dodano /01.11.2012 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lansowanie

  Wykonywanie wzoru na tkaninie dodatkowymwątkiem, tzw. wątkiem lansowania,który przechodzi przez całą szerokość tkaniny.

  Poprawej stronnie wątki 1. widoczne są w partiachornamentu, po lewej biegną luźno od jednego wzorudo drugiego.

  Technika 1. pochodzi ze Wschodu, wEuropie znana od XIII w.; w 2. poł...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Alfonsyna Dodano /01.11.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lapicida, lapicyda, marmorarius, kamieniarz

  Nazwahist. oznaczająca zarówno kamieniarza, architekta,jak i rzeźbiarza; w historii sztuki poi. termin oznaczazwykle wykwalifikowanego kamieniarza wykonującegoprace z zakresu dekoracji arch., np. portale, obramieniaokien. <łac>

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Alfonsyna Dodano /01.11.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lapidarium

  Miejsce, w którym zgromadzonookazy kamieni naturalnych lub fragmenty kam.rzeźb, pochodzących z zabytkowych budowli i pomników;l. mogą być urządzane na wolnym powietrzu(parki, dziedzińce) lub w pomieszczeniachzamkniętych (muzea, budowle zabytkowe).

  L. znanojuż w okresie renesansu, rozpowszechniły się...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Alfonsyna Dodano /01.11.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lancet

  Mały, ostro zakończony nożyk, służący rzeźbiarzowi do ścinania nierówności na powierzchni rzeźby, wykonywanej w miękkim materiale (np. glinie),

  (zdr. od franc. lance, z łac. lancea)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Alfonsyna Dodano /01.11.2012 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lando

  Czterokołowy, dwu- lub czterokonny pojazdna cztery osoby, z Budą na zawiasach rozkładającą sięna dwie części, stanowiący jakby otwarty powóz, odwóch znajdujących się naprzeciw siedzeniach; nazewnątrz obity zwykle czarną, lakierowaną skórą.

  Wprowadzony w XVIII w., najpierw jako pojazd dworski,od XIX...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Alfonsyna Dodano /01.11.2012 Znaków /487

  praca w formacie txt

Do góry