Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Wrażenia odbierane za pomocą zmysłu dotyku

    Są to wrażenia bardzo różnorodne odbierane za pomocą mechanoreceptorów rozmieszczonych na powierzchni ciała i w nieco głębszych warstwach skóry, w ścięgnach i mięśniach.

    Do receptorów znajdujących się na powierzchni (czyli somestetycznych) zalicza się ciałka Meissnera i koszyczkowe receptory...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 459

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Czyszczenie zwierząt po uboju, mleka i jaj

    Czyszczenie zwierząt rzeźnych po ich wykrwawieniu ma na celu otrzymanie czystych tusz zwierzęcych, trzeba więc przede wszystkim usunąć głowę, racice, ściągnąć skórę i usunąć narządy wewnętrzne. Tak złożony proces obróbki musi być dostosowany do gatunku zwierzęcia (np. oparzenie i usuwanie...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 788

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wrażenia słuchowe

    W ocenie sensorycznej żywności stosunkowo w niewielkim stopniu jest wykorzystywany zmysł słuchu, chociaż w niektórych szczególnych przypadkach może on odgrywać znaczną rolę. Jako przykład można tu wymienić ocenę niektórych cech składających się głównie na strukturę i konsystencję produktu, jak...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 470

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Przydatność owoców i warzyw do przerobu

    Przydatność owoców i warzyw do przerobu jest uzależniona od ich cech morfologicznych związanych w dużym stopniu z gatunkiem i odmianą, od składu chemicznego, odpowiedniej dojrzałości itp. Szczególnie cenione są takie cechy, od których zależy wydajność gotowego produktu i jego jakość. Dobra...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 365

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Skup surowców rolnych

    Skup i transport produktów rolnych ze względu na masę, wartość, rozdrobnienie gospodarstw rolnych, sezonowość produkcji, różną trwałość i jakość surowców, lokalizację zakładów, stan dróg (zwłaszcza w zimie), specjalne środki transportowe i inne czynniki stanowi poważne zagadnienie technologiczne...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 812

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Nasiona oleiste

    Do roślin oleistych zalicza się rośliny, których nasiona lub owoce zawierają 20-70% tłuszczu. Rośliny oleiste uprawiane w strefie międzyzwrotnikowej i podzwrotnikowej zawierają zwykle powyżej 50% tłuszczu. Należą do nich palma kokosowa, olejowiec, atalia, migdałowiec zwyczajny, oliwnik europejski...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 199

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rzepak

    Rzepak {Brassica napus oleifera) i rzepik {Brassica rapa oleifera) należą do rodziny krzyżowatych (Cruciferae). Są to rośliny ozime i jare, uprawiane w klimacie umiarkowanym. Istnieje wiele odmian rzepaku i rzepiku, z których otrzymuje się oleje o różnym składzie. W Polsce są uprawiane głównie odmiany...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 308

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Produkcja I spożycie mleka

    Mlekiem nazywa się płynną wydzielinę gruczołów mlecznych ssaków. W naszych warunkach mleko otrzymuje się głównie od krów. Według przyjętych norm winno ono stanowić produkt całego i nieprzerwanego doju zdrowych i prawidłowo odżywionych krów, bez domieszek siary, do którego nic nie dodano i z którego nic...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 248

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Produkcja I spożycie ziemniaków

    Produkcja ziemniaków pod względem masy zajmowała u nas do niedawna pierwsze miejsce wśród płodów rolnych. Przeciętny roczny zbiór ziemniaków w latach 1986-1990 wynosił w Polsce ok. 36 min t, co stanowiło ok. 12% światowej produkcji i dawało 3. miejsce. W latach 1996-2000 zbiory te spadły do 23,6 min t, a...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 773

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Produkcja żywca rzeźnego i mięsa

    Żywcem rzeźnym nazywa się zdrowe zwierzęta hodowane specjalnie z przeznaczeniem do produkcji mięsa lub usunięte z hodowli. Do zwierząt rzeźnych zalicza się bydło, trzodę chlewną, owce, konie, kozy, króliki i drób.

    Ze zwierząt tych tylko trzoda chlewna jest hodowana z przeznaczeniem do produkcji żywca...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 941

    praca w formacie txt

Do góry