Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Cechy organoleptyczne albo sensoryczne

  Cechami organoleptycznymi nazywamy wrażenia, jakie powstają w świadomości ludzkiej pod wpływem bodźców zewnętrznych odbieranych przez wyspecjalizowane struktury, czyli narządy zmysłów.

  Narządy zmysłów przekazują informacje o odebranych bodźcach do ośrodkowego układu nerwowego - mózgu i rdzenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie, klasyfikacja i określanie ilości odbieranego surowca

  Badanie surowca stanowi podstawę jego oceny (kwalifikacji) przydatności do przerobu. Ocena ta może być negatywna, dyskwalifikująca, (powodująca nie przyjęcie surowca) albo pozytywna (surowiec podlega dalszej kwalifikacji).

  Kwalifikacja polega na rozdzieleniu materiału na klasy różniące się jakościowo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cukrowce i ich pochodne

  Cukrowce (sacharydy, węglowodany) należą do najbardziej rozpowszechnionej grupy związków organicznych. Stanowią ponad połowę materii organicznej na ziemi, przy czym daleko większy udział mają w świecie roślinnym (stanowią ok. 74 suchej substancji). W roślinach i zwierzętach są czynnikami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwas chlorogenowy

  Kwas chlorogenowy jest zaliczany do substancji mogących powodować zmiany w zapisie genetycznym (tzw. mutagenów).

  Niektóre ze związków należących do flawonoidów (jak katechiny, leukoan-tocyj ani dyny) oraz pochodne polifenoli o szkielecie węglowym C6C3 są zaliczane do garbników roślinnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czyszczenie surowca

  Surowce odbierane z gospodarstw rolnych są z reguły zanieczyszczone. Rozmaite bywa pochodzenie tych zanieczyszczeń. W przypadku surowców roślinnych zanieczyszczenia, ich rodzaj i ilość, zależą od warunków pielęgnacji, techniki sprzętu, sposobu młocki i wstępnego czyszczenia, wreszcie od rodzaju...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tłuszczowce

  Wspólną cechą tych związków o różnym składzie i budowie jest nierozpuszczal-ność w wodzie oraz dobra rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak aceton, benzen, chloroform, czy eter. W przeciwieństwie do wielocu-krów i białek złożonych nie tworzą one polimerów złożonych z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrażenia węchowe

  Człowiek przeciętnie wrażliwy jest w stanie rozróżnić kilkanaście tysięcy zapachów. Najmniejsze wyczuwalne w powietrzu stężenie substancji zapachowej, nazywane progiem wrażliwości zapachowej albo progiem rozpoznawania zapachu, jest bardzo różne dla różnych substancji. Zwykle wartość tego stężenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czyszczenie ziarna zbóż

  Czyszczenie zboża przeprowadza się już w gospodarstwie rolnym podczas młocki, a następnie w spichrzach, młynach i kaszarniach. Podczas młocki oddziela się ziarno od plew, słomy, chwastów, kamieni itp. Czyszczenie to nie zawsze jest dostateczne, dlatego gruntowniej przeprowadza się te zabiegi w magazynach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrażenia smakowe

  W potocznym znaczeniu smak w ocenie organoleptycznej oznacza całość wrażeń doustnych, natomiast w naukowym - wyłącznie wrażenia odbierane tylko za pomocą smaku. Receptory smaku znajdują się na środkowej powierzchni kubków smakowych zlokalizowanych na brodawkach smakowych na języku. Z każdej komórki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czyszczenie okopowych, warzyw i owoców

  Biorąc pod uwagę dużą liczbę rodzajów i gatunków powyższych surowców, różne kierunki ich przerobu, bardzo różną wytrzymałość techniczną wreszcie bardzo różny stopień ich zanieszyszczenia (ilościowy i jakościowy) - należy się liczyć z dużą liczbą sposobów czyszczenia i urządzeń.

  Czyszczenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 410

  praca w formacie txt

Do góry