Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Odkształcenie lepkosprężyste

  Materiał, który wykazuje właściwości tak ciała stałego sprężystego typu Hooke’a, jak i płynu niutonowskiego i jest wrażliwy na szybkość deformacji, nazwano lepkosprężystym (rys. 4.1f). Wiele produktów spożywczych wykazuje tę właściwość, np. mięso, drób, ryby, wilgotne ziarna zbóż, wiele owoców...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia wywołane przez Clostridium perfringens

  Zatrucia występują najczęściej po spożyciu żywności gotowanej, a następnie przechowywanej przez pewien czas. Przetrwalniki bowiem wielu szczepów przetrzymują gotowanie, smażenie i pieczenie. Jeżeli gotowana potrawa nie jest spo-

  żyta na świeżo, istnieje niebezpieczeństwo, że przetrwalniki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody filtrowania

  Filtracja polega na zatrzymywaniu stałych (niekiedy ciekłych) cząstek - zawiesin na porowatej przegrodzie (filtrze), a przepuszczaniu cieczy lub gazu, stanowiących ośrodek dyspersyjny. Odgrywa ona doniosłą rolę w wielu działach technologii żywności, tam gdzie chodzi o produkcję klarownych ekstraktów i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia wywołane przez bakterie z rodzajów Yibrio i Campylobacter

  Yibrio cholerae powodują jedną z najostrzej przebiegających chorób zakaźnych wywołanych przez bakterie przenoszone drogą ustną - cholerę.

  Przenoszenie przecinkowca cholery może odbywać się za pośrednictwem wody, żywności, a także przez kontakt osobisty. Choroba występuje na całym świecie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdrowotność produktów spożywczych

  Na zdrowotność żywności składa się wiele czynników, a więc nie tylko właściwy pod względem chemicznym zestaw składników pokarmowych, strawność i przy-swajalność, świeżość, sposób bezpośredniego przygotowania do spożycia, ale także brak jakichkolwiek zagrożeń dla zdrowia po spożyciu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /10 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział tłuszczowców

  W żywieniu i technologii żywności istotne znaczenie mają następujące właściwości tłuszczów:

  -    tłuszcze nadają smarowność żywności ułatwiającą połykanie kęsa, czynią strukturę produktu mniej zwięzłą i wytrzymałą na rozciąganie, przyczyniają się np. do kruchości mięsa czy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witaminy

  Witaminy stanowią grupę związków organicznych o bardzo różnej budowie chemicznej. Są one konieczne dla normalnego rozwoju i funkcjonowania organizmu i chociaż zapotrzebowanie na nie pod względem ilościowym jest bardzo małe, gdyż wynosi, zależnie od rodzaju witaminy, od paru (Lig do kilkudziesięciu |Lig...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składniki mineralne

  Składniki mineralne, ze względu na ich stosunkowo niewielką w porównaniu do cukrowców, tłuszczów i białek ilość w żywności, zalicza się do składników uzupełniających. W analizie żywności są określane jako popiół, tj. pozostałość po spaleniu w niezbyt gorącym płomieniu i wyprażeniu do stałej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział produktów spożywczych

  Podział produktów spożywczych, ze względu na ich dużą liczbę i różnorodność, nie jest łatwy i ma charakter umowny. W podziale tym przyjmuje się zwykle różne kryteria, np.: pochodzenie, skład chemiczny, stopień przetworzenia, przygotowanie do bezpośredniego spożycia.

  Ze względu na pochodzenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne uwagi o podstawowych funkcjach produktów spożywczych i ich składników

  Podstawową funkcją produktów spożywczych jest zaspokajanie potrzeb pokarmowych organizmu ludzkiego. Potrzeby te są wynikiem konieczności utrzymania działalności życiowej, której przejawem są procesy przemiany materii i energii, określane ogólnie jako metabolizm. Przemiany metaboliczne są bardzo złożone...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /23 010

  praca w formacie txt

Do góry