Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Neoimpresjonizm

  Kierunek w malarstwie stworzonywe Francji w latach 80. XIX w.; pierwsza wystawaneoimpresjonistów odbyła się w 1884, zaś nazwękierunku wprowadził krytyk F. Feneon w 1886.

  N. powstał z potrzeby usystematyzowania i uściśleniazasad mai. —» impresjonizmu, jako jeden z nurtów—> postimpresjonizmu. Przez dążenie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neue Sachlichkeit

  Termin zastosowany w 1923 przez dyrektora Kunsthalle w Mannheim, G. F. Hartlauba, na określenie kierunku w niem. malarstwie, który stanowił reakcję na ekspresjonizm.

  Operował specyficznym rodzajem realizmu - spotęgowanym i jakby zastygłym, podkreślał przesadnie prawdziwość przedmiotów, ich...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplastycyzm

  Doktryna mai. stworzona przezP. Mondriana, ogłoszona manifestem opublikowanymw Paryżu w 1920. N. jest formą abstrakcji geom. sprowadzonej wyłącznie do linii pionowych i poziomych,które dzielą płaszczyznę obrazu na prostokątyi kwadraty, oraz do barw podstawowych: czerwonej,żółtej i niebieskiej oraz...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /1 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nevers

  Wyroby ceram. i szklarskie, produkowanew kon. XVI i 1 poł. XVII w. w Nevers w środk. Francji;początkowo były to naczynia naśladujące —> majolikiwł. z Savony;

  ok. 1630 w N. wykształcił się własnystyl dekor.: szafirowe, r/.adziej żółte lub białe tłonaczyń pokrywano dekoracją kwiatową w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nekropola

  Staroż. i wczesnochrześc. cmentarz.

  Duże n., planowo rozbudowywane, znajdowały sięzwykle w pobliżu wielkich miast. Były to cmentarzepodziemne (—> katakumby), skalne (groby lub grobowcekute w skale, np. egip. w okresie Nowego Państwa),naziemne (zgrupowanie luźno stojących w pobliżusiebie grobowców, np...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nelsonka

  Wierzchnie okrycie kobiece szyte z wełnianych tkanin, wcięte w pasie, zdobione szamerowaniem. Nazwa rozpowszechniła się po 1805, po zwycięstwie Nelsona pod Trafalgarem.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nautilus

  Puchar, którego czaszę stanowi wypolerowana muszla ślimaka morskiego o tej samej nazwie, ujęta w oprawę z metali szlachetnych o bardzo dekor. formach.

  Ozdobne naczynie, typowe dla XVI-XVII w., rzadsze w XVIII w.; n. dekorowano często mitol. postaciami i bóstwami morskimi, ich emblematami i atrybutami. W XVI...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawa

  Część kościoła między prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych. W zależności od liczby n. rozróżnia się kościoły jedno-, dwu-, trzy-, pięcio- i siedmionawowe.

  W założeniach wielonawowych rozróżnia się n. główną, sytuowaną na osi budynku, zazwyczaj szerszą od n. bocznych, oddzielonych...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nefryt, nerkowiec

  Minerał, w cienkich płytkachprzeświecający; barwy najczęściej jabłkowozielonej,do ciemnej, prawie czarnozielonej (dżad, jad szpinakowy),niekiedy mlecznobiałej i żółtawej, a nawetczerwonawej; czasem zabarwiony w postaci warstwlub plam o rysunku marmurkowym.

  Występuje wformie wielkich monolitów; dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Namiotek

  (staropol.):

  1) tkanina osłaniająca łoże;w zamożnych domach wykonywana z jedwabiu lubaksamitu, czasem haftowana złotem; termin używanyw XVII i XVIII w.;

  2) czasem określenie baldachimunad tronem królewskim.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /223

  praca w formacie txt

Do góry