Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nici metalowe

  Cienka przeważnie srebrna lub złoconablaszka, owinięta na nitce lnianej albo jedwabnej;znana w Bizancjum od X w., w Europie w XIII—-XIV w. zastąpiona złotem cypryjskim; od poł. XVI w.stosowano też n. m. z ciągnionego drutu, od XVII w.z cienkiej płaskiej blaszki złotej lub srebrnej, od XVIII w.n.m. o...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerka

  Typ niewielkiego stolika o płycie zbliżonejkształtem do nerki lub ziarna fasoli; wprowadzonywe Francji w 2 ćw. XVIII w. za Ludwika XV, zw.hnricot;produkowany od poł. XVIII w. w Anglii, zw. kidneyłabie; w Polsce występował w 2 poł. XVIII i pocz.XIX w.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niciowe szkło, nitkowate, szkło filigranowe

  Rodzaj szkła zdobionego nitkami mlecznego lub kolorowego szkła, wtopionymi w masę szklaną; znane w starożytności; spopularyzowane w szkłach weneckich od XVI w.

  Odmianą sz.n. jest sz. s i e c i o w e; banię szklaną z wtopionymi nitkami barwnego szkła wydyma się w ten sposób, by nitki biegły spiralnie;...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ner tamid

  Fundowane przez wiernych lub synagogęwieczne lampki, płonące za dusze zmarłych;często ozdobne, z imionami i datami zawieszane nazach., rzadziej wsch. ścianie synagogi, w niszach zwykleornamentowanych, oddzielonych od wnętrza kratąlub szklaną płytą.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neobarok

  Nurt w architekturze 2 poł. XIX w. charakteryzujący się naśladownictwem form baroku i późnego baroku, wyrażający się przede wszystkim w architekturze świeckiej (gmachy publ., pałace, kamienice).

  Występował od ok. poł. XIX w. do końca lat 20. XX w. Niesłusznie utożsamiany z "pompierstwem". Na...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieborowskie wyroby fajansowe i majolikowe

  Wyroby produkowane w latach 1881-92 w zał. przez M. P. Radziwiłła wytwórni we wsi Nieborów; specjalizowano się w produkcji naczyń dekor., kafli, drobnej plastyki, wzorowanych na majolikach wł. i fajansach franc. (-» Nevers); transponowano często dowolnie daw. formy stylowe i łączono z dekoracją mai. o...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nest of tables

  Komplet kilku, najczęściej trzech,małych, lekkich stolików, które dzięki odpowiedniodobranym wymiarom dawały się wsunąć jeden poddrugi; wyrabiane od kon. XVIII w. (ang.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neogotyk

  Kierunek w architekturze i sztukachzdobn. charakteryzujący się nawrotem do form gotyku;występował od ok. poł. XVIII w. do pocz. XX w., zwł.w krajach anglosaskich oraz w pn. i środk. Europie.

  N. ukształtował się pod wpływem literatury preromant.i starożytnictwa, jako jeden z prądów estet. —>...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niello

  1) technika zdobn. przedmiotów metal.,stosowana gł. w złotnictwie; n. uzyskuje się przezwypełnienie dekoracji rytej w metalu pastą złożonąz siarczków srebra, miedzi i ołowiu; po wypolerowaniuotrzymuje się rysunek o barwie szarografitowej,czarnej lub kontrastującej z tłem.

  Technikę n.znano w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Netsuke

  Jap. rzeźby miniaturowe (m.in. figurki taoistycznych i buddyjskich świętych, mityczne stwory, demony, maski teatr.) z drewna, kości słoniowej, korala i in.; umieszczane na końcu sznura, na którym zawieszano drobne, osobiste przedmioty noszone u pasa (obi) tradycyjnego jap. stroju (kimono); wytwarzane na...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt

Do góry