Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ENWIRONMENTALIZM

   

  ENWIRONMENTALIZM <ang. emironment = otoczenie, środowisko) ang. environmentalism; nm. Environmentalismus

  1. Ogólna nazwa poglądów przypisują­cych środowisku, zwłaszcza geograficznemu, zasadniczy wpływ na kształtowanie się osobowości.

  Przedstawicielem skrajnego enwironmentalizmu jest J. Ortega y Gasset...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EOBIOGENEZA

   

  EOBIOGENEZA <gr. eós = świt, brzask + bios = życie + genesis = pochodzenie) ang. eobiogenesis; fr. eobiogenese; nm. Eobiogenese filoz. przyr. Termin wprowadzony przez N. W. Piriego (1937) na określenie pocho­dzenia życia z materii nieożywionej, rów­noważny z terminami -> „abiogeneza" i—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EOBIONT

   

  EOBIONT (gr. eós = świt, brzask -i- hios = życie) ang. eobiont; fr. eobiote; nm. Eobiont filoz. przyr. Termin N. W. Piriego (1937) na określenie hipotetycznego żywego or­ganizmu z pogranicza materii ożywionej i nieożywionej, który miałby powstać w wyniku syntezy tych dwóch rodzajów materii. Niejakim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTELECHIA

   

  ENTELECHIA (nłc. <entelechia> / <endelechia> = zasada (każdego) bytu, z gr. <entelecheia> = doskonałość, pełnia bytu, od entelós = całkowicie, zupełnie + echein = mieć, posiadać) ang. entelechy; fr. entelechie; nm. Entelechie

  1. metaf. W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej: akt lub forma jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENGRAM

   

  ENGRAM (gr. en- = w + gramma = zapis) ang. engram; fr. engramme; nm. Engramm

  psych. Pojęcie wprowadzone przez R. Semona (1904) dla wyjaśnienia mechani­zmu zapamiętywania. Engram oznacza ślady pozostawione w mózgu przez mi­nione doznania (bodźce zewnętrzne); śla­dy te stanowią fizjologiczną podstawę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obuwie

  Okrycie stopy lub dalszej części nogi składającesię z podeszwy i cholewki, najczęściej skórzane,lecz także tekstylne, gumowe, drewn. Zmiany w formieo. zależą od kształtu przedniej części przyszwyi noska, wysokości cholewki i, od XVI w., wysokościi kształtu obcasa.

  Rozpowszechniał się on powoli...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obelisk

  Wysoki słup, przeważnie czworoboczny,zwężający się ku górze, ścięty u szczytu, w formiewydłużonego ostrosłupa.

  Monumentalne i monolitoweo. charakterystyczne są dla architektury staroż.Egiptu; w nowoż. sztuce eur. przejęto o. jako jedną zform pomników kommemoratywnych, a w mniejszychproporcjach jako...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obwodnica

  Arteria komunikacyjna o dużym natężeniuruchu kołowego mająca za zadanie odciążenieulic miejskich od ruchu tranzytowego; prowadzonazwykle po nie zabudowanym obrzeżu miasta,co ułatwia nadanie jej odpowiedniej szerokości i budowębezkolizyjnych skrzyżowań.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objet d' art

  Termin używany początkowo w zastosowaniudo tworów strukturalnych, stanowiących konsekwencjerozwojowe malarstwa materii.

  Były toprzedmioty trójwymiarowe lub reliefowe o materialnejrealności, konsystencji i strukturze obiektów ukształtowanychprzez naturę; wedle założeń artystów - równorzędnedo tworów...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oculus

  Okrągły otwór w ścianie lub sklepieniu (najczęściejw szczycie kopuły) przepuszczający światłoi powietrze do wnętrza; w przeciwieństwie do —> oeilde-boeuf, o prawie nie zdobionym obramieniu.

  (łac. 'oko')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /231

  praca w formacie txt

Do góry