Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Odbitka graficzna

  Druk wykonany z formy graf.opracowanej przez artystę lub na jego zlecenie; wgdzisiejszego rozumienia o.g. musi być sporządzona zformy wykonanej przez autora i odbita przez niegolub pod jego nadzorem i przez autora podpisana.

  O.g. dzielą się na: o. próbne (autora), które winny byćoznaczone "odbitka próbna"...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okiennica

  Zewn. lub wewn. zabezpieczenie i przesłonięcieokna, zawieszone przy otworze, o konstrukcjipodobnej do skrzydeł drzwi; wykonane zwykle zdrewna, często składane, zwł. wewn.; podnoszonaokiennica z cienkich poziomych klepek nosi nazwężaluzji (skrzelica).

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oeil - de - boeuf, wole oko

  Małe okno, owalne lub okrągłe,ujęte zwykle w ozdobne obramienie; umieszczanoje w górnych kondygnacjach budynku, frontonach,czasem nad drzwiami lub oknami (jako nadświetle), atakże we wnętrzach, jako pośrednie lub dodatkoweoświetlenie. Charakterystyczne dla XVII-XVIII w.

  (franc. 'wole oko')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odblaśnica, reflektor

  Świecznik przyścienny o przylegającejdo ściany tarczy prostokątnej o zaokrąglonychnarożach bądź wielobocznej, rzadziej owalnejlub w formie kartusza, z jednym lub kilkoma sinusoidalniewygiętymi ramionami u dołu; u góry często znastawą, powtarzającą układ i motywy gł. tarczy wzmniejszonych...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Offset

  Technika druku płaskiego, używana dodruku ilustracji, polegająca na wykonaniu rysunkusposobem fotomechanicznym lub tłustym tuszemczy kredą na płycie cynkowej (rzadziej aluminiowejlub na kamieniu litograficznym), a następnie przeniesieniugo na cylinder pokryty elastyczną masą kauczukową;cylinder ten...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odeon

  Budowla staroż. przeznaczona na występymuz. i śpiewacze.

  Najstarszy wzniesiony w Atenachprzez Peryklesa ok. 445 p.n.e. miał prawdopodobniekształt okrągły, dach stożkowaty oparty na kolumnadzie;wewnątrz znajdowała się amfiteatralna widownia,otaczająca dookoła estradę dla artystów.

  Większośćo...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM

  EWOLUCJONIZM (ang. <evolutimism> od evolution = rozwinięcie, stopniowy rozwój) fr. evolutionnisme; nm. Evolutionisinus, Entwicklungstheorie

  Wspólna nazwa przyznawana dok­trynom, które rozwój świata materialnego, powstanie i rozwój życia organicznego, pojawienie się i rozwój życia psychicznego, rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /2 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA TWÓRCZA

   

  EWOLUCJA TWÓRCZA (tłum. fr. ) ang. creative evolution; nm. schapferische Entwicklung

  Termin H. Bergsona, stanowiący tytuł jednego z jego dzieł (1907), w którym autor stara się wykazać, że najistotniejszą właściwością życia jest —> dynamizm (1) ewolucyjny jako siła napędowa (elan vital)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA

   

  EWOLUCJA ^c. evoluta = rozwijanie (zwo­jów papirusowych)) ang. evolution; fr. evolution; rmi. Evolution, Entwicklung

  Termin w zasadzie pochodzenia angiel­skiego, zaczerpnięty z języka potocznego, użyty przez H. Spencera na określenie po­wszechnego prawa rozwoju wszechświa­ta, a następnie przyjęty w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /8 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTHYMIA

   

  EUTHYMIA (gr. = radość, za­dowolenie, spokój duszy; dobroć serca, od tó eu = słuszność, dobro + thymós = serce, pożądanie, skłonność) nm. Euthymie

  U Demokryta: euthymie — główne pojęcie w jego koncepcji szczęścia, oznaczające za­dowolenie i spokój duszy. Stany te decydują o ludzkim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt

Do góry