Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Oskrzynia, carga

  Konstrukcyjna część mebli szkieletowych;są to listwy umieszczone poniżej płyty(blatu) przy stołach i poniżej siedzisk przy kanapach,fotelach i krzesłach.

  Służy do połączenia i zamocowanianóg, a także jest podporą dla płyty lub siedziska.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ornat

  Wierzchnia szata liturg. (wywodząca się z rzym. —> paenuli) w ubiorze duchowieństwa rzymskokatolickiego do mszy; ma kształt wydłużonego prostokąta o krótszych bokach zaokrąglonych, z otworem pośrodku do wdziewania przez głowę; sięga do kolan; o. średniow. na szerokość sięgały do łokci i w tej...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortostaty

  Czworoboczne płyty kam. licujące cokółmuru, często zdobione reliefem; charakterystycznedla sztuki hetyckiej jako element wystroju świątyń,pałaców, bram; rozpowszechnione szczególnie w pn.Syrii (XI-VIII w. p.n.e.), skąd zostały zapożyczoneprzez Asyryjczyków (IX-VII w. p.n.e.), którzy zmodyfikowalinieco...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeł

  Motyw dekor., zwykle z rozpostartymiskrzydłami, występujący w sztuce wszystkich czasów;do jego rozpowszechnienia przyczyniała się nadawanamu często treść symbol, (np. orzeł rzym. cesarskizrywający się do lotu - symbol władzy i siły), a odśredniowiecza wprowadzenie go jako jednego z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orfizm

  Tendencja artyst. w obrębie kubizmu zw.także synchronizmem i symultanizmem.

  W 1911 G. Apollinaire nazwał niektóre płótna kubistówkubizmem orficznym; w latach następnych Apollinairei in. krytycy określali terminem o. już tylko abstrakc.lub na wpół abstrakc. malarstwo R. Deiauna/a,S. Terk-Delaunay oraz...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osada

  Zespół zabudowy zamieszkiwanej w ciągudłuższego czasu przez większą grupę ludzi. Rozróżniasię o. otwarte i obronne.

  Charakterystycznadla wczesnego średniowiecza o. targowa (viiia forensis)- skupiona przy wydłużonym najczęściejplacu - była jedną z przejściowych form osadnictwa,z których rozwinęło...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy

  Instrument muz. dęty, klawiszowy; o.zbudowane są z różnego rodzaju i różnej wielkościjednodźwiękowych piszczałek wargowych i stroikowychwykonanych z drewna (graniaste) i metalu (cylindryczne),z mechanizmu powietrznego (składającegosię z miechów, kanałów wiatrowych, zbiornikówwiatrowych, wiatrownic) i z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oscilium

  Płyta kam. lub terakotowa, czasami wkształcie tarczy, dekorowana płaskim reliefem przedstawiającymzwykle maski bóstw, maski teatr, lub tematydionizyjskie; w rzym. domach i świątyniach o.zawieszane były w interkolumniach albo ustawianejako obrazy na filarach.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orientalizujące wazy

  Ceramika gr. z VII i pocz. VI w.p.n.e., charakteryzująca się jasną glinką, pokostem wodcieniu brązowym i retuszem w kolorze czerwonofiołkowym;

  dekoracja skomponowana fryzami z motywówzwierząt rodzimych, obcych (lwy, pantery)oraz fantastycznych (sfinks, syreny) w tle stylizowanemotywy rośl. (np...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osiedle

  Nieduże skupisko siedzib ludzkich; odrębnajednostka osadnicza o charakterze nierolniczym(np. osiedle uzdrowiskowe); typ zagospodarowaniaterenów miejskich: osiedle mieszkaniowe, wyposażonew niezbędne urządzenia usługowe (niekiedydzielone na tzw. kolonie).

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /267

  praca w formacie txt

Do góry