Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pantokrator

  Typ ikonograf. przedstawień —> JezusaChrystusa, spotykany od VI w., wykształcony ostateczniepo okresie ikonoklazmu (VIII-IX w.), szczególniepopularny w sztuce wczesnochrześc; Chrystusukazany jest jako brodaty mężczyzna o surowym obliczu,z włosami sięgającymi ramion, prawą dłonią wykonujegest...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pappenheimer

  Przyjęta w Polsce nazwa otwartego hełmu, popularnego w XVII w. i w 1 poi. XVIII w., urobiona od nazwiska marszałka niem. G. H. von Pappenheima;

  p. nosiła jazda ciężka i półciężka w okresie wojny 30-letniej; wykonywany z blachy polerowanej lub czernionej, o dzwonie z sześcioma promieniście od szczytu...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papier

  Materiał służący do pisania; pochodzi zChin, wynaleziony ok. 105 n.e. sporządzany najpierwz łyka miejscowych roślin, potem z domieszką szmat;w 751 Arabowie przejęli tajemnicę wyrobu i zapoczątkowaliwytwarzanie p. ze szmat; pierwsza papierniaw Europie założona została w 1150 w Hiszpanii(Toledo); w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /2 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parapet

  1) podoknie, ścianka pod oknem nad poziomemposadzki lub podłogi, sięgająca połowyprzeciętnej wysokości człowieka; także potoczna nazwaławy okiennej lub deski albo płyty na niej umieszczonej;

  2) —» przedpiersie.

  (franc. parapet, z wł. parapetto, od petto 'pierś', z łac.pectus)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papier mache

  Masa z mieszaniny papki papierowej,gipsu, kleju itp., używana do wykonywania ręcznielub w specjalnych formach elementów dekor.,okolicznościowych dekoracji piast., a gł. zabawek,kubków, wiader itp. Stosowana od 1 poł. XVIII w. (franc.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parasol, parasolka

  Przedmiot służący do ochronyprzed słońcem lub deszczem, wykonywany z różnegorodzaju tkanin, skóry, papieru czy ceraty, rozpiętychna stelażu z prętów drewn., rogowych albo metal.,osadzonych na różnej długości i grubości drzewcuzakończonym rączką.

  W kulturach staroż., na DalekimWschodzie i w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papieroplastyka

  Technika wykonywania przedmiotówużytkowych i dekor. (figurki, kukiełki, ozdobyitp.) z papieru przez wycinanie, wyginanie i sklejanie;termin powstał w 2 ćw. XX w., z chwilą wyodrębnieniasię p. jako nowej dziedziny twórczości piast, wzwiązku z rozwojem dekoracji o charakterze okolicznościowymi...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parawan

  Sprzęt przenośny, ścianka składająca sięz kilku skrzydeł ruchomych, połączonych zawiasami;ramy skrzydeł z listew drewn., bambusu lub prętówmetal, wypełniano kosztownymi tkaninami, pergaminemz malowidłami lub płycinami zdobionymiinkrustacją, laką itp.; p. pochodzą z Chin; pojawiłysię w eur...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papier pigmentowy

  Papier pokryty równą warstwązabarwionej żelatyny, który przed użyciem należyuczulić w wodnym roztworze dwuchromianu potasowegolub amonowego. Rysunek negatywowy albopozytywowy (zależnie od stosowanej techniki) przenosisię na p.p. przez naświetlenie metodą kontaktową.

  Naświetlony obraz albo wywołuje...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pantalony

  Spodnie długie do kostek, w XVI-XVIII w.luźne, noszone gł. przez chłopców i ubogą ludnośćmiejską; w czasach Wielkiej Rewolucji Francuskiejstały się symbol, ubiorem sankiulotów, a w XIX w.weszły do oficjalnej mody męskiej.

  Zmieniając okresowoszerokość nogawek, rodzaj i kolor tkaniny, p.stały się...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt

Do góry