Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Całościowe ujęcie przeponowej wymiany ciepła

  W występujących w technologii żywności warunkach ogrzewania lub chłodzenia przeponowego, tj. za pośrednictwem przegrody w postaci płaszcza parowego, wężownicy lub ścian puszki, ma się do czynienia ze skojarzonym występowaniem przewodzenia, konwekcji i w pewnym stopniu promieniowania.

  Rozważając...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzejnictwo elektroniczne

  W piśmiennictwie anglosaskim terminem grzejnictwo elektroniczne (elektronie heating) nazwano system ogrzewania w zmiennym polu elektrycznym średnich lub wielkich częstotliwości, ze względu na elektronowy charakter działania generatorów różnych częstotliwości, a w części ze względu na elektronowy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzejnictwo mikrofalowe

  Ze wzoru na pochłanianą moc P wynika, że przy większych częstotliwościach f stosowanych w ogrzewaniu mikrofalowym, ten sam efekt ogrzewania można uzyskać przy użyciu niższego napięcia. Również ze zwiększeniem częstotliwości / wzrasta współczynnik stratności, co pozwala na obniżenie napięcia przy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzejnictwo indukcyjne

  Ten rodzaj grzejnictwa jest związany z wydzielaniem się ciepła podczas przepływu prądu indukowanego w materiale przez zmienne pole magnetyczne, a więc może być stosowany do substancji przewodzących prąd elektryczny. Jeżeli materiał o dobrej przewodności elektrycznej lub elektrolitycznej otoczy się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ ogrzewania na jakość żywności

  W technologii żywności, chociaż stosuje się źródła ciepła o znacznej rozpiętości temperatur od ok. -196°C (zamrażanie w ciekłym azocie) do ok. 1200°C (temperatura gazów spalinowych), to jednak surowce i produkty spożywcze osiągają temperatury stosunkowo niewysokie, z reguły nie przekraczające -30°C...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promieniowanie podczerwone

  Podczerwień występuje między widmem promieni świetlnych a najkrótszymi falami Hertza i obejmuje obszar długości fal od ok. 800 nm aż do ok. 0,04 cm, przy czym rozróżnia się tu zakresy: bliskiej podczerwieni - 0,8 • 10-4 do 1,0 • 10-4 cm, znajdującej zastosowanie w fotografii, analityce, pośrednio - w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła ciepła

  Źródłem ciepła stosowanego w technologii żywności mogą być paliwa stałe (węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, drewno), paliwa ciekłe (ropa naftowa, olej opałowy), paliwa gazowe (gaz ziemny, koksowniczy) oraz energia elektryczna pochodząca z paliw stałych, ciekłych i gazowych, reakcji jądrowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podgrzewanie lub ogrzewanie

  Pod tymi terminami w ścisłym znaczeniu rozumie się takie operacje termiczne, w których nie uzyskuje się temperatury wrzenia pod normalnym ciśnieniem. Rozróżnia się tu podgrzewanie, pasteryzację, blanszowanie.

  Zwykłe podgrzewanie lub ogrzewanie ma na celu zazwyczaj lekkie ogrzanie, przeważnie ośrodka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozdzielanie materiałów sypkich (segregacja) oraz sortowanie

  Pod tym wspólnym tytułem są omówione operacje związane z przesiewaniem i odsiewaniem cząstek drobnych, co ogólnie można nazwać segregacją, jak również operacje rozdzielania na ogół dużych bardziej regularnych tworów w rodzaju owoców, nasion czy jaj, dla których bardziej stosowna jest nazwa sortowanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozdzielanie mas półstałych - soczystych

  Tego typu ośrodek materialny reprezentują np. różne miazgi owocowe, z których przez prasowanie, zwane tłoczeniem, oddziela się sok - moszcz. Operacja tłoczenia jest typowa zwłaszcza dla przemysłu winiarskiego i sokowniczego.

  Prasy ślimakowe lub tzw. wyżymaczki powodują prasowanie miazgi wskutek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 774

  praca w formacie txt

Do góry