Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Produkcja glonów

  Glony (Algae) są to niższe rośliny samożywne (autotrofy) zawierające chlorofil, mogące syntetyzować masę organiczną z podłoża mineralnego w środowisku wodnym (zawierającym np. C02 jako źródło węgla) przy wykorzystaniu do tych celów energii światła słonecznego. Zainteresowanie technologów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy i operacje fizykochemiczne

  Wśród wielu procesów i operacji, składających się na technologię produkcji żywności, poważne miejsce zajmują takie zjawiska, jak tworzenie emulsji, krystalizacja oraz różne postacie algomerowania. Zjawiska te nie tworzą wprawdzie jednolitej grupy, łączy je jednak wspólna cecha - zachodzące w nich...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fermentacja kwasu mlekowego

  Fermentacja ta jest wykorzystywana od niepamiętnych czasów w przygotowywaniu różnych kwaśnych napojów z mleka lub serwatki (zwykłe zsiadłe mleko, jogurt, kefir, mazun, leben i wiele innych - o zawartości 0,8-2,5% kwasu mlekowego), przy ukwaszaniu śmietany przed jej zmaślaniem, przy kiszeniu, np. kapusty i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krystalizacja

  Krystalizacją nazywa się wydzielanie fazy stałej w postaci kryształów. Wydzielanie to może się odbywać z fazy płynnej (z roztworu lub stopu) lub z gazowej. Ten ostatni proces nazywa się sublimacj ą Atomy w krysztale (jony lub cząsteczki) są ułożone w przestrzeni w sposób uporządkowany, według...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /9 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrobiologiczne otrzymywanie enzymów, aminokwasów, tłuszczu i polisacharydów

  Synteza enzymów, aminokwasów, tłuszczu i innych metabolitów przez drobnoustroje jest uwarunkowana czynnikami genetycznymi i warunkami środowiskowymi. Mikroorganizmy charakteryzują się bardzo dużą ilością różnych genotypów, a więc prawie nieograniczonymi możliwościami produkcji różnych związków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy chemiczne w technologii żywności

  Mianem procesów chemicznych określa się te procesy techologiczne, których istotą są reakcje chemiczne, wymagające zastosowania określonych substancji chemicznych i przebiegające bez udziału czynnika biologicznego. Z uwagi na wieloskładnikowy charakter surowców i produktów spożywczych (z nielicznymi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lipazy

  Lipazy rozszczepiają wiązanie tłuszczowe w glicerydach z przyłączeniem wody

  i utworzeniem wolnych kwasów tłuszczowych. Działają one wybiórczo na określoną pozycję rozkładanego wiązania estrowego. Szybkość hydrolizy glicerydów (lipo-liza) rośnie wraz z liczbą występujących w nich reszt kwasów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwodornianie tłuszczów

  Zabieg ten prowadzi się na tłuszczach pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ciekłych w temperaturze pokojowej, w celu ich utwardzenia i nadania przez to cech fizycznych (konsystencji i cech smakowo-zapachowych), dzięki którym tłuszcze te lepiej nadają się do wyrobu margaryny, tłuszczów do smażenia i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwekcja albo przenoszenie ciepła

  Gęstość wszystkich substancji zmienia się wraz ze zmianą temperatury. W ciałach stałych siły wiążące występujące między cząsteczkami są wystarczające do utrzymania ich we względnie stałej pozycji. Jednak w płynach (w cieczach, parach, gazach), jakakolwiek różnica gęstości wywołana różnicą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tostowanie

  Tostowaniem nazwano ogrzewanie wilgotną parą w temp. 95-120°C surowców spożywczych, głównie pochodzących z nasion roślin strączkowych, np. sojowej śruty poekstrakcyjnej, w celu poprawienia wartości odżywczej przez częściowe zniszczenie substancji szkodliwych dla zdrowia (podane przy opisie wykorzystania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 574

  praca w formacie txt

Do góry