Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Profilowanie

  Urozmaicanie kształtu elementówarch. za pomocą równoległych żłobków (p. wgłębne),a najczęściej wysadzania w przód i cofania w głąbpowierzchni tych elementów, co daje w przekrojuzróżnicowany —> profil (2).

  (franc. profiler)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proscenium, przedscenie

  1) w staroż. teatrze gr.podium dla aktorów wzniesione przed budynkiemteatr., spełniające funkcję sceny;

  2) w teatrze rzym.miejsca siedzące tuż przed sceną, dla osób uprzywilejowanych;

  3) w teatrze nowoż. odsłonięta część scenyprzed kurtyną, wysunięta w kierunku widowni.

  (gr. proskśnion)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prolog

  W ros. kościele prawosł. księga zawierającakrótkie żywoty świętych oraz skierowane do nichmodlitwy i hymny pochwalne, ułożone zgodnie z kolejnościąpoświęconych im dni roku liturg. Zob. teżmenologion, synaxarion.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proskynetarion, analogion

  W świątyniach obrządkuwsch. wysoki pulpit o pochyłym blacie, stojącyprzed ikonostasem, okryty tkaniną liturg., na którymkładzie się dla oddawania im czci księgi liturg. i ikonyz przedstawieniem odpowiednim dla świętaprzypadającego danego dnia roku liturgicznego.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promenada

  1) w 2 poł. XVIII w., zw. także p. dziką, krajobrazowa część ogrodu, przylegająca do ogrodu regularnego;

  2) aleja spacerowa z miejscami do wypoczynku, pojedyncza lub podwójna, urządzana w parkach publ., w uzdrowiskach i kąpieliskach, a także na bulwarach wielkomiejskich,

  (franc. promenadę)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prospekt

  1) w malarstwie i grafice kompozycjałącząca elementy architektury rzeczywistej i fantastycznejlub tylko fantastycznej, zwykle o przesadniepodkreślonych stosunkach perspektywicznych; terminp., odnoszony zwykle do sztuki końca XVIi XVII w. wychodzi ob. z użycia, zastępowany określeniami—> weduty lub...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proporcja

  Określone stosunki wielkości między częściami jakiejś całości; harmonijne ich zestawienie w dziele sztuki (architekturze, w przedstawianych postaciach ludzkich) jest jednym z podstawowych elementów jego kompozycji,

  (franc. proportion, łac. proportió)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protodorycka kolumna

  1) egip. kolumny kam. zokresu Średniego Państwa (świątynia Mentuhotepaw Dejr el-Bahari, groby skalne w Beni Hassan) o przekrojuwieloboków, sprawiające wrażenie żłobkowańbez bazy, zwieńczone kwadratowymi płytami;

  2) kolumnydrewn., gładkie, charakterystyczne dla kulturyegejskiej (znane z fresków...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proporzec

  1) proporczyk, chorągiewka, różnobarwnypodłużny płat tkaniny, przytwierdzony do drzewcalancy (kopii); w daw. wojsku poi. był oznaką bojowąposzczególnych hufców, później - pułku kawalerii;stanowił też odznakę miast, korporacji świeckich i rei.;

  2) -» lanca.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profetologion

  W kościołach obrządku wsch. księgalirurg. zawierająca czytania wybrane ze Starego Testamentu,ułożone w porządku roku lirurg.

  Najwięcejzachowanych rękopisów p. pochodzi z XI-XV w.,najpiękniejsze, bogato iluminowane powstawały wXI-XIII w.

  Drukowany p., którego zawartość jest rozszerzonaw stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /372

  praca w formacie txt

Do góry