Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przedmieście

  W urbanistyce hist. osiedle pozamurami miasta (tzw. suburbium), ściśle od niegouzależnione, pełniące funkcje usługowe, sytuowanezwykle przy gł. traktach wylotowych i placachprzedbramnych. Ob. dzielnica położona na skrajumiasta, zwykle o charakterze mieszkalnym, często takżeusługowym i przemysłowym.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerywnik

  Drobna ozdoba graf. wprowadzonaw tekst drukowany dla oddzielenia zdań czyustępów; jest to zwykle dekor. motyw rośl., linearny,czasem głowa ludzka lub postać związana z tekstem;p. oddzielający dwie części kolumny tekstu ma raczejcharakter winietki.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedpiersie, nadwałek, parapet

  W dziełach obronnychmur lub nasyp, biegnący szczytem wału odstrony zewn., osłaniający chodnik straży lub drogęwałową połączoną z p. pochyłymi ziemnymi wjazdami,tzw. apparelami;

  na p. mieściła się ława działowalub strzelecka, miejsce przeznaczone dla działobitnii stanowiska strzeleckie; górna...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetłok bromoolejowy

  Technika fot., polegającana przepuszczaniu obrazu —> bromoolejowego, znajdującegosię w styku z papierem rysunkowym, przezwałki specjalnej prasy (np. wyżymaczki). W ten sposóbobraz utworzony z farby olejnej przechodzi napapier.

  Ponieważ przy tym procesie następuje odwróceniestron obrazu, przeznaczony do...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedromańska sztuka

  Termin przyjęty na określenietwórczości artyst. wczesnego średniowiecza ażdo ostatecznego ukształtowania się w XI w. sztuki rom.

  W ramach sz.p. wyróżnia się: sztukę przedkarolińsk ą chrzęść, państw barbarzyńskich (V-VIII w.), sztukękarolińską (2 poł. VIII-IX w.) i sztukę pokarolińską (X-l...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /6 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeziernik

  1) otwór w drzwiach, bramie, furcie itp., służący do wyglądania lub otwierania;

  2) mała krata, zazwyczaj wykonana z żelaza, rzadziej z brązu, umieszczana w takim otworze; p. nazywa się niesłusznie także kratę nadświetla.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedruk anastatyczny, p. ożywiony, p. homogeniczny

  Jeden ze sposobów druku płaskiego, technikaprzenoszenia odbitek druk. na kamień lub blachę litograficzną;sposób ten stosowano w kon. XIX w. dlaotrzymywania odbitek faksymilowych z innych drukówgraf. (np. miedziorytów) bez użycia metody reprodukcjifot.

  W celu przygotowania starych drukówdo p.a. należy...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prymitywne malarstwo, malarstwo naiwne

  Twórczość mal. uprawiana nieprofesjonalnie, przez ludzi, u których potrzeba tworzenia wynika z instynktu i najczęściej - poczucia osamotnienia i wyobcowania ze społeczeństwa.

  M.p. cechuje świeżość widzenia, niezależność od cudzych wzorów, czym różni się ono zasadniczo od malarstwa artystów-amatorów...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przezrocze

  Przepuszczający światło, nieoszklonyotwór w ścianie, zwykle o dekor. wykroju (—» bifora,-> triforium), niekiedy wypełniony ażurową dekoracjąrzeźb, z drewna (charakterystyczną np. dla architekturyislamu) lub kamienia (np. z charakterystycznymigot. maswerkami).

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsionek

  Pomieszczenie przejściowe między wejściem a wnętrzem właściwym (lub sienią czy hallem).

  W założeniach pałacowych rodzajem p. jest —> antykamera; w architekturze sakralnej —> kruchta; w bazylikach wczesnochrześc. rolę p. pełnił —> narteks.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt

Do góry