Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FATALIZM

   

  FATALIZM (łc. fatalis = przeznaczony przez los, zrządzony; złowieszczy, zgub­ny) nłc. fatalismus; ang. fatalism; fr. fatalisme; ran. Fatalismus

  Termin stosowany od XVIII w. na okre­ślenie poglądów religijno-filozoficznych nawiązujących do pojęcia —> fatum, uży­wany niekiedy zamiennie — szczególnie w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /1 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAKTYCZNOSC

   

  FAKTYCZNOSC (tłum. nm. <Faktizitat>, od faktisch = faktyczny, faktycznie — przy­miotnika i przysłówka dość częstych w ję­zyku potocznym od końca XIX w.) ang. facticity; h.facticite

  W języku francuskim słowo facticite (z nłc. factidus = sztuczny) w potocznym użyciu oznacza cechę szczególną tego, co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALSYFIKACJA

   

  FALSYFIKACJA (tłum. nłc. falsificatio = fałszowanie, podrabianie, oszustwo) ang. falsification; nm. Falsifikation

  metod. Postępowanie zmierzające do obalenia jakiegoś zdania, czyli próba wy­kazania jego fałszywości. Procedura taka obejmuje najczęściej trzy etapy:

  wyprowadzenie odpowiednich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAŁSZ

   

  FAŁSZ (nm. falsch = fałszywy, podrobio­ny, z łc. falsus = mylny, kłamliwy, fałszy­wy, z gr. [s]phallo = zwieść, oszukać) gr. he apdte, to pseudos; łc. falsum; nłc. falsitas (2); ang. false, falsity; fr. le faux, faussete {2); nm. Falsch, Falscheit (2)

  Fałsz logiczny lub poznawczy: twier­dzenie o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAKT

   

  FAKT (łc. factum = to, co zostało zrobio­ne, urzeczywistnione; czyn, dzieło) gr. tó hóti (Arystoteles); ang. fad; fr. le fait; nm. Faktum, Tatsache

  Wyraz wzięty z języka potocznego, w któ­rym oznacza coś jednostkowego i niepo­wtarzalnego, coś, co niechybnie zaszło lub właśnie zachodzi, oznacza jakieś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /3 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przylga, felc

  Uskok węgara, futryny lub krosnaodpowiadający uskokowi skrzydła drzwiowego lubokiennego oraz stanowiący jego oparcie i uszczelnienie;uzyskuje się często za pomocą nabitej na węgar,futrynę lub krosno tzw. opaski (listwy) przymykowej.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pulpit

  1) sprzęt służący za podstawę do książki, nut itp. w postaci pochylonej deski umocowanej na podstawie lub trzonie, wykonany z drewna lub metalu; wszedł w użycie we wczesnym średniowieczu w kościołach i klasztorach; zob. też rahla; scriptorium;

  2) pochyła płyta w meblach, takich jak np. biurka...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Puchar, pucharek

  Okazały, szklany lub srebrnykielich barok., bogato zdobiony; od XIX w. tą nazwąokreślano szklankę ze stopką, niekiedy z nakrywa, zeszkła barwnego, warstwowego, szlifowaną, rżniętą,malowaną, zdobioną portretami, widokami zdrojowisk,monogramami, symbolami, kwiatami;

  produkcjap. o charakterze pamiątki...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przypora, skarpa

  Pionowy element konstrukcyjny w formie prostego lub uskokowego (p. dwu-, trójskokowa) filara przyściennego o ściętej pochyło górnej części. P. wzmacnia ściany budynku lub wolno stojącego muru oraz przenosi część ciężaru sklepień na fundament; postawowy element konstrukcji filarowo-skarpowej (—>...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Puchary świąteczne

  Żyd. puchary rytualne:

  1) p.szabasowe, srebrne lub pozłacane, zdobione wzoramirytymi rośl., okalającymi przeważnie znaki symbol,(menora, korona), a także z napisami z wersetówbibl.; używane do picia wina podczas witania i żegnaniasoboty;

  2) p. sederowe, srebrne lub pozłacane,zazwyczaj ozdobione...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt

Do góry