Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rosę Pompadour

  Odcień ceram. farby różowej, bardzo trudny do otrzymania, stosowany tylko do specjalnie cennych wyrobów; r.P. wprowadzona w 1757 w manufakturze w Vincennes (k. Paryża).

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rotograwiura

  Technika reprodukcyjna drukuwklęsłego; jest ulepszeniem —> światłodruku, dziękiużyciu rastra (przyrząd optyczny w formie szklanejpłyty pokrytej czarną emalią, z wygrawerowaną siatkąrównoległych linii, krzyżujących się pod kątem90") zamiast szybko ścierającego się proszku asfaltowego.Na papier...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm

  Nurt dominujący w sztuce eur. w latach1820-60, którego początki sięgają w niektórychdziedzinach twórczości poł. XVIII w.; najpełniej przejawiającysię w malarstwie i grafice, gł. ilustracyjnej.

  Zróżnicowaną ideologię r. cechowała przede wszystkimopozycyjność wobec oświecenia i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /6 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rogatka

  Niewielki parterowy lub piętrowy budynek u wylotu gł. traktu wiodącego z miasta, pomieszczenie dla miejskiej władzy skarbowej pobierającej opłaty drogowe i celne.

  R. pojawiły się w 2 poł. XVIII w., gdy dawne bramy miejskie zostały wchłonięte przez rozszerzającą się zabudowę miast; wznoszono je...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romańska sztuka, romańszczyzna

  Styl w sztukachpiast, rozwijający się w XI-XIII w. w podporządkowanejrzym. Kościołowi Europie, a dzięki wyprawomkrzyżowym sięgający na Bliski Wschód poSyrię i Palestynę; wpływy sz.r. doszły także przezRuś Halicką aż po Księstwo Włodzimiersko-Suzdalskie.

  Termin "styl romański" został po raz...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /8 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rogatywka, konfederatka

  Czapka męska bez daszka, o główce z kwadratowym denkiem, szyta z sukna lub aksamitu, otoczona futrzaną opuszką (najczęściej z baranka), zdobiona niekiedy kitą z piór.

  Znana w Polsce od XVI w., rozpowszechniona w czasach konfederacji barskiej jako noszona do ubioru nar. konfederatka; w XIX w. używana przez...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rogówka

  Pol. nazwa franc. panier - usztywnienia z fiszbinowych obręczy o kształcie kopulastym lub owalnym, stosowanego na spódnice w sukniach kobiecych od 1718 do lat 90. XVIII w.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rokoko

  Nurt stylistyczny w sztuce eur. ok.1720-90. R. nie stanowiło odrębnej i całościowej epokistylowej, gdyż występowało obok innych nurtówsztuki XVIII w.: późnego baroku, barok, klasycyzmu,neoklasycyzmu, i protoromant. sentymentalizmu,często łącząc się z ich formami w poszczególnych dziełach(np. rokok...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /6 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolka nieba

  Motyw ikonograf. w sztuce wschodniochrześc. ukazujący firmament jako zwój trzymany przez dwóch aniołów; motyw ten, ilustrujący słowa Księgi Izajasza: "Niebiosa zwijają się jak zwój księgi" (Iz. 34,4) i Apokalipsy św. Jana: "Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija" (Ap. 6,14), występuje w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyczny ogród

  Forma ogrodu krajobrazowego i kierunek w sztuce ogrodowej, rozwijający się w Europie w 1 poł. XIX w. pod silnym wpływem ang. ogrodów krajobrazowych; wykształcił się z ogrodów sentymentalnych, różniąc się od nich przede wszystkim programem ideowym, w którym znalazł odbicie charakterystyczny dla romantyzmu...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /1 691

  praca w formacie txt

Do góry