Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Salon ogrodowy

    Gł. i najozdobniejsze wnętrze wogrodzie barok., przylegające do pałacu na gł. osi założenia,pełniło funkcję letniego s.o. odpowiednika -salonu w pałacu; urządzane na planie kwadratu, prostokątalub półkola, w obramieniu ścian strzyżonychszpalerów, ozdobione parterami, basenami, rzeźbamioraz...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /698

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Sacra Coiwersatione

    W sztuce wyobrażenie Mariitronującej z Dzieciątkiem między stojącymi postaciamiświętych, najbardziej rozpowszechnione we wł. malarstwieXIV-XVI w., w sztuce krajów na pn. od Alpnajczęściej przedstawiano Marię ze św. Dziewicami(Virgo intcr Yirginis).

    Początkowo podkreślano w S.C.osobisty stosunek...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /428

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rzemiosło artystyczne, sztuka użytkowa, sztuka zdobnicza

    Dziedzina sztuk piast, obejmująca wytwórczośćrzemieślniczą o charakterze artyst. przedmiotówdekor. lub codziennego użytku; termin rz.a. (wodniesieniu do czasów nowszych zw. czasem —» rękodziełemartystycznym) wprowadzono wkon. XIX w. na określenie przedmiotów wykonanychręcznie przez rzemieślnika-artystę...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /1 191

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Sajeta

    W XVI-XVIII w. tkanina z wełny czesankowej lub półwełniana wyrabiana w zach. Europie; do Polski importowano s. jako dość drogą tkaninę odzieżową; w XVIII w. wyrabiano pod tą nazwą najlepsze sukna w poi. manufakturach.

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /235

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Saczek, suspensorium

    W renes. ubiorze męskim watowanyworeczek, pokryty ozdobną tkaniną, chroniącygenitalia; szczególnie modny w Niemczech, weFrancji i Hiszpanii; analogiczna osłona płytowa występowaław zbrojach renes., gł. niemieckich.

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /230

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rzeźba

    Jedna ze sztuk piast., której dzieła - równieżzw. rzeźbami -są kompozycjami trójwymiarowymi(w przeciwieństwie do malarstwa i grafiki),nie mającymi na ogół funkcji użytkowych (w przeciwieństwiedo architektury i rzemiosła artyst.).

    Dziełorz. może być wolno stojące (w wypadku rz. figur. -rz...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /2 150

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Safiannictwo

    Garbarstwo ałunowo-sumakowe skórkozłowych, rzadziej baranich i cielęcych.

    Technika tapowstała na Bliskim Wschodzie, rozpowszechniła sięw Europie w okresie późnego średniowiecza.

    W Polscepierwsze cechy safiannicze powstały w XVI w.Safiany farbowano na wiele kolorów i wyrabiano znich obuwie, odzież i...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /433

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rzygacz, gargulec, plwacz

    Ozdobne zakończenierynny dachowej, z którego woda deszczowa swobodniespada daleko od lica muru.

    Szczególnie ozdobneformy rz. (fantastyczne zwierzęta, ptaki, demony,potwory, postacie ludzkie) wytworzyła got. architekturafranc, za której przykładem rozpowszechniłysię w całej Europie, stosowane zarówno w...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /466

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Sagum

    W staroż. Rzymie płaszcz wojsk, w formiepeleryny, z grubej wełny, noszony pierwotnie przezniewolników i pasterzy; wykonany z kosztownejpurpury i haftowany złotem był strojem imperatorów.

    Zob. też paludamentum. (łac.)

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /238

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rzymska sztuka

    Sztuka miasta Rzymu, Italii i prowincjirzym., w okresie ich polit. istnienia, od VI w.p.n.e do V w. n.e.

    W jej rozwoju przyjmuje się podziałna okresy hist.: królewski (VI w. p.n.e.), republiki(V-I w. p.n.e.), cesarstwa (30 r. p.n.e. - IV w.n.e.), p ó ź n e g o a n t y k u (III/IV-V w. n.e.).Początkowo była to...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /6 402

    praca w formacie txt

Do góry