Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GNOSTYCYZM

   

  GNOSTYCYZM (gr. gnostikós = poznaw­czy, dotyczący poznania — stąd nłc. ) ang. gnosticism; fr. gnosticisme; nm. Gnostizismus

  1. Doktryny różnych sekt chrześcijań­skich z II i III w., stanowiące próbę prze­kształcenia wierzeń religijnych w system filozoficzny. Charakteryzuje je: negacja rzeczywistości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERALIZACJA

   

  GENERALIZACJA <łc. generalis = po­wszechny, ogólny) ang. generalization; fr. generalisation; nm. Generalisation, Generalisierung, Yerallgemeinerung

  metod, syn.—> Uogólnienie; polega ono np. na dokonaiuu wnioskowania indukcyj­nego. T. Czeżowski określa generalizację ja­ko operację przekształcenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERATIO

   

  GENERATIO <łc. = rodzenie, powstawanie) gr. genesis

  Termin scholastyczny (będący tłuma­czeniem Arystotelesowskiego genesis), któ­ry może oznaczać:

  pojawienie się jakiejś gatunkowo no­wej -> substancji (1). vs^ Corruptio;

  akt stwarzania zarówno w znaczeniu biologicznym, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYKA

   

  GENETYKA (gr. genetes = ten, który two­rzy, rodzic; ten, który został stworzony, syn) ang. genetics; fr. la genetique; nm. Genetik

  Nauka zajmująca się badaniem zjawisk -> dziedziczności (1) i —> zmienności organizmów roślinnych, zwierzęcych i czło­wieka (W. Bateson, 1905). Bada ona wła­ściwości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZA

   

  GENEZA (gr. = narodzenie, po­chodzenie) łc. genesis; ang. genesis; fr. genese; nm. Genese

  Ogół warunków powstania i rozwoju danego zjawiska. Ukazanie genezy jakie­goś przedmiotu to wyjaśnienie sposobu, w jaki ów przedmiot stał się tym, czym jest w danej chwili, a więc rozpatrywanie na­stępstwa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Splot tkacki

  Wiązanie tkackie, sposób przeplatanianici osnowy i wątku w celu otrzymania tkaniny.

  W zależności od zastosowanego s.t., rodzaju, grubościi koloru przędzy oraz sposobu wykończenia, tkaninauzyskuje charakterystyczną fakturę i wzór jedno- lubwielobarwny.

  Rozróżnia się trzy sploty zasadnicze:

  1) splot...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Liberata Dodano /07.11.2012 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spisa

  Broń drzewcowa, rodzaj krótkiej, ostrej —»lancybez proporczyka (dł. ok. 2 m), zaostrzonej z obu końców,prymitywnej kowalskiej roboty; używana zarównoprzez konnych, jak i pieszych; w XVII w. broń Kozakówrejestrowych i chłopów ukr., tzw. hajdamaków.

  (niem...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Liberata Dodano /07.11.2012 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spacjalizm

  Tendencja artyst. zapoczątkowana wystąpieniemL. Fontany w 1947 w Mediolanie. Gi. idees. zostały przez niego sformułowane w opublikowanymrok wcześniej w Buenos Aires Manifesto Blanco.

  Wg Fontany nowa sztuka winna łączyć w sobie ruch,czas, przestrzeń, formę i kolor w nierozerwalną jedność.By to...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Liberata Dodano /07.11.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofa, otomana

  Wyściełana kanapa z poduszkamii wałkami, sprzęt pochodzenia tur.; nazwa pojawiłasię we Francji i w Anglii w kon. XVII w. wraz z modąorientalną na określenie różnego typu kanap, w którychwyściełanie i tkaniny były dominujące;

  w 2 poł.XVIII w. pojawiło się kilka nazw orientalnych dlaodmian...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Liberata Dodano /07.11.2012 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spencer, spencerek

  1) krótki kaftanik nie sięgającytalii, z długimi rękawami, czasem z małym kołnierzemi szamerowaniem przy zapięciu, popularny wmodzie kobiecej w kon. XVIII i na pocz. XIX w., powracającyw XIX w.;

  2) krótka kamizelka męska, sukienna,zazwyczaj zapinana na metal, guziki, noszonaw XIX w. w poi. stroju...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Liberata Dodano /07.11.2012 Znaków /372

  praca w formacie txt

Do góry