Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Szalowanie, szalówka, deskówka

  Obicie deskamilub dranicami ściany, szczytu itp. elementów budynku.

  Przy sz. stosuje się jedną lub dwie warstwy desekczy dranic w układzie pionowym lub poziomym(czasem - jedna pionowa, druga pozioma) oraz różnesposoby łączenia desek: na styk, ucios, nakładkę,pióro, polski zakład itp. (—> łączenie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szabeltas

  Płaska torba, noszona przez huzarów,troczona do gł. pasa tuż przy rapciach szabli, pierwotnieużytkowa, w XVIII i XIX w. jako ozdoba, dostosowanado barwy munduru, haftowana, często z blachątłoczoną w herby i cyfry; w Polsce XVIII w. używanateż przez służbę dworską ubieraną z węgierska.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szałamaja

  Instrument muz. dęty, stroikowy; maprosty, lekko rozszerzający się, jednoczęściowy korpusz kilkoma otworami dźwiękowymi, dźwięcznikjest nieco rozchylony.

  Stroik jest osadzony w komorzestroikowej lub na piruecie. Pojawiła się we Włoszechi Francji w XII—XIII w., występuje do XVII w.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szabla

  Biała broń sieczna przeznaczona do cięciai kłucia, o głowni zakrzywionej, jednosiecznej. Znanaod czasów staroż.

  W średniowieczu rzadko używanaw zach. Europie broń bojowa piechoty; w Polsce byłabronią mieszczan i chłopów. W XVI w. wśród ludówwsch. ustalił się typ sz., pod którego wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /1 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synagoga, bożnica, bóżnica

  Budowla służącaczłonkom gminy żyd. jako miejsce modlitw (s. właściwatzw. beit ha-kneset 'dom zgromadzenia'), decydowaniao ważnych dla gminy sprawach (tzw. beitha-midrasz 'dom egzegezy'), dyskusji, komentowaniaprzepisów rei., wspólny dom dla obrzędowych posiłków,działalności dydaktycznej, skarbiec gminy...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /4 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szamerowanie

  Ozdoba z szeregu pasmanteryjnych pętlic naszytych na przodzie ubioru przy zapięciu. Stosowana w ubiorach męskich typu wsch.; w Polsce od 2 poł. XV w.

  (niem. schamarieren, z franc. chamarrer)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szablon

  Wycięta forma w płaszczyźnie kartonusłużąca do powielania tej formy w druku, używananieraz przy odbijaniu monotypii lub litografii. W —>sitodruku określenie warstwy zakrywającej oczkatkaniny.

  Rozróżnia się sz. wycinane (np. papierowe,celulozowe, szelakowe), które po wycięciu przyklejasię do siatki;...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synaxarion

  W Kościele Wsch.:

  1) księga liturg. złożonaz krótkich wypisów z żywotów świętych, uporządkowanychwg dni ich wspominania w liturgii rokukość; s. wchodzi w skład —> menaionu i -» triodionu.Zob. też prolog;

  2) notatki komemoracyjne i krótkiekomentarze teol. wprowadzające w treści danego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szampanka

  Kielich szklany do szampana w kształcie—> fletu, rozpowszechniony gł. w XVIII w., w użyciujeszcze w XIX w. Współcz. sz. przybrały kształtpłytkiej czaszy na wysmukłym trzonku,

  (od szampan, franc. champagne, wino z prowincji Champagne)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szachownica

  Motyw dekor. złożony z alternującychsię pól kwadratowych lub prostokątnych,zróżnicowanych barwą, materiałem itp., stosowany od okresu społeczeństw pierwotnych; występowałnp. jako wzór ryty na naczyniach neolitycznych,dość często w ornamentyce rom., np.we fryzach zw. szachownicowymi lub...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt

Do góry