Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kontrola sanitarno-higieniczna

  Kontrola sanitarno-higieniczna w zakładach przemysłu spożywczego odgrywa bardzo dużą rolę, gdyż ma wpływ na to, czy produkt jest bezpieczny dla konsumenta. W kontroli wykorzystywane są głównie metody mikrobiologiczne i chemiczne, przede wszystkim do oceny procesu technologicznego. Sfera produkcji podlega...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wódki I spirytus

  Wódki zawierają znaczne ilości etanolu i z tego względu są produktami względnie trwałymi. Butelki z wódkami należy magazynować w pozycji stojącej w stałej temperaturze rzędu 15-20°C, chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Krótkotrwałe działanie niskiej lub wysokiej temperatury...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona środowiska w procesie prowadzenia działalności gospodarczej

  Podstawowym instrumentem ochrony środowiska są regulacje prawne, które obejmują:

  - ustalenie norm dopuszczalnych (standardów) dotyczących jakości środowiska dla różnych jego składników, tj. powietrza, wody i gleby;

  -    administracyjne wymagania dotyczące jakości produktów i procesów;

  -    regulacje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie chłodnictwa i sprężonych gazów

  W gospodarce energetycznej zakładów oprócz gospodarowania parą wodną i energią elektryczną duże znaczenie ma chłodnictwo i gospodarka sprężonymi gazami. Sprężarki stosowane w obu powyższych przypadkach są odbiornikami dużych ilości energii elektrycznej, dostarczając w zamian innych nośników...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chleb

  Chleb jest produktem o małej trwałości, a jego psucie się jest spowodowane procesem czerstwienia albo pleśnienia. Mianem czerstwienia określa się zmiany chemiczne i fizyczne zachodzące w produktach piekarskich po wypieku, powodujące niekorzystne zmiany jakości pieczywa. Miękisz staje się twardy, kruchy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechaniczne i fizyczno-chemiczne uzdatnianie wody

  Woda w stanie surowym na ogół nie odpowiada wymaganiom stawianym przez użytkownika. Dlatego istnieje potrzeba jej uzdatniania (oczyszczania).

  Metody uzdatniania wody dzielą się na mechaniczne i fizyczno-chemiczne. Do mechanicznych sposobów oczyszczania wody zalicza się usuwanie zawiesin za pomocą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /10 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenia wody

  Woda jest jednym z głównych elementów środowiska zewnętrznego, któremu życie na Ziemi zawdzięcza swe istnienie. Woda pokrywa ok. 75% powierzchni globu i jest wykorzystywana przez człowieka do wielorakich celów, także do celów przemysłowych i energetycznych.

  Wody biorące udział w cyklu kołowym w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konteneryzacja

  Najnowocześniejszą obecnie formą transportu żywności, głównie chłodniczego, jest transport w kontenerach, umożliwiający przenoszenie całego ładunku wraz z kontenerem, z jednego środka transportowego na drugi oraz składowanie kontenerów jednego na drugim do sześciu warstw. W transporcie drogowym do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiszonki

  Produkty kiszone, głównie kapusta i ogórki zawdzięczają swą trwałość obecności w nich kwasu mlekowego, w wyniku czego początkowe pH świeżych warzyw, wynoszące około 6,5 obniża się do wartości ok. 3,5. Takie stężenie jonów wodorowych nadaje trwałość kiszonce, nie eliminuje jednak całkowicie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /8 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncentraty

  Do typowych koncentratów, odgrywających ważną rolę w przemyśle spożywczym, zalicza się zagęszczone soki owocowe (produkcja roczna krajowa ok. 100 tys. t). Koncentraty sokowe są formą zabezpieczenia nietrwałych produktów jakimi są soki owocowe.

  Trwałość większości koncentratów jest ograniczona...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 155

  praca w formacie txt

Do góry