Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ILUMINACJA

   

  ILUMINACJA (łc. <illuminatio> = oświe­cenie) ang. illumination; fr. illumination; nm. Illumination

  U Augustyna: udzielanie umysłowi świa­tła przez Boga w sposób nadprzyrodzony, dzięki czemu umysł zdolny jest bezpo­średnio oglądać prawdę {visio intellectualis).

  R. Bacon rozróżnia trzy typy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNORATIO ELENCHI

   

  IGNORATIO ELENCHI <łc. dgnoratio elenchi> = nieznajomość zarzutu, argumentu do obalenia, zgubienie wątku w rozumo­waniu; tłum gr. dgnoia tou elegchou (Arysto­teles, De sophist. elenchis))

  metod. Rozumowanie „nie do rzeczy" (nil ad rem), kiedy dowodzi się irtnej tezy niż ta, która ma być w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tektoniczny

  Termin stosowany do dzieł, w którychszczegóły podporządkowane są zwartości i jasnościkompozycji oraz logice budowy czy konstrukcji; przeciwieństwemjego jest termin: atektoniczny, charakteryzującydzieło, w którym różne efekty, np. natłokdetali, brak jasnych podziałów, zamazują zwartośćkompozycji i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr

  W starożytności odpowiednio zabudowanaprzestrzeń, w czasach nowoż. specjalny budynek,przeznaczony do wystawiania widowisk i dramatów;t. składa się z dwóch podstawowych elementów:sceny i widowni, kształtowanych wg wymagańarchitektury teatr., której forma zmieniała się w zależnościod epok...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /2 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tefillin

  W liturgice żyd. pisane ręcznie na pergaminiecytaty z Pentateitchu włożone do dwóch niewielkichczworograniastych pudełek zw. —> batym, do którychprzytwierdzony jest rzemień (zw. keszer) służący doumocowywania batymów - jednego nad czołem, drugiegona lewym ramieniu w pobliżu serca. T. używa siępodczas...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarcza

  Zapewne najstarszy element uzbrojenia ochronnego,w boju najczęściej noszona na przedramieniu lewej ręki, wykonywana przeważnie z drewna,twardej skóry, metalu lub pleciona z witek, często okuwanametalem (charakterystyczne kopulaste okuciana środku tzw. umbem), obciągana skórą i malowana.

  W XI w. na zach...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taotie

  Motyw zdobn. w sztuce chin., zwł. w rytualnychnaczyniach z brązu. Przedstawia maskę zwierzęcąz wytrzeszczonymi oczami, szerokim pyskiembez dolnej szczęki, z różkami.

  Często maska t. zredukowanajest tylko do oczu. Istnieje wiele interpretacjitego motywu, m.in. uważany jest za demona odstraszającegozłe...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Targ

  Wczesnośredniow. osada półrolnicza o charakterzehandl.-rzemieślniczym, będąca ośrodkiem pewnegoregionu gosp.-geogr. lub występująca na granicydwóch regionów o różnym charakterze eksploatacjigosp.; w przeciwieństwie do podgrodzia (—> gród) t.był nieobronny.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tapczan

  Mebel do spania, składający się z prostokątnegopudła drewn. i materaca (zdejmowanegolub umocowanego na stałe), początkowo napasach lub sznurach, później na siatce lub sprężynach;obity często dekor. tkaniną; w Polsce w XVIII w.tarczanem, tabczanem lub tapczanem nazywanoproste łoże z desek, ławę lub...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tasak

  Broń sieczna spokrewniona z mieczem i szablą:

  1) w średniowieczu t. miał prostą, jednosiecznągłownię rozszerzającą się przy sztychu, bądź też głowniękrzywą z wydatnym piórem i ostro ściętymsztychem, rękojeść zaś mieczową;

  2) w XVIII i XIX w.krótka broń boczna żołnierzy piechoty i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /550

  praca w formacie txt

Do góry