Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Długość / wysokość

  Określenie „długość ciała” dotyczy dzieci niewspółpracujących z osobą wykonującą pomiar (do około 2. roku życia), określenie „wysokość ciała” - dzieci współpracuj ących.

  U noworodków, aby zapobiec dysplazji stawów biodrowych, dokonuje się pomiaru długości ciemieniowo-siedzeniowej, a do 18...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masa ciała

  Pomiar masy ciała wykonuje się na wadze niemowlęcej lub lekarskiej (z dokładnością do 10 g); dziecko powinno być rozebrane.

  Donoszony noworodek waży przeciętnie około 3,5 kg (3300-3600 g) a przyrosty masy ciała w pierwszym półroczu życia wynoszą od 600 g do 1000 g. W drugim półroczu są już nieco...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek szkieletowy i jego ocena

  Ocena wieku szkieletowego, inaczej wieku kostnego, możliwa jest dzięki istnieniu punktów kostnienia w chrząstkach nasadowych kości. W następujących po sobie etapach rozwoju dziecka liczba takich punktów kostnienia ulega, w określonej kolejności, stopniowej zmianie. Na podstawie wykonanego zdjęcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek zębowy i Jego ocena

  Określenie wieku zębowego możliwe jest na podstawie czasu wyrzynania się poszczególnych zębów. Zawiązki zębów, zarówno mlecznych, jak i stałych pojawiają się już w okresie życia płodowego. W 6.-8. miesiącu życia pojawiają się pierwsze zęby mleczne (dolne siekacze), potem kolejno górne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres prenatalny

  Okres prenatalny jest okresem o najszybszym tempie rozwoju fizycznego. W ciągu zaledwie 40 tygodni ciąży z jednej zapłodnionej komórki rozwija się organizm ważący średnio 3500 g i mierzący około 50 cm.

  Okres noworodkowy to okres adaptacji, czyli przystosowywania się organizmu do życia pozamacicznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena dojrzałośći płciowej

  Ocenie dojrzałości płciowej służy pięciostopniowa skala Tannera, określająca rozwój wtórnych cech płciowych. Zawiera ona określone stadia rozwoju piersi u dziewczynek, owłosienia łonowego u obu płci oraz stadia rozwoju narządów płciowych u chłopców. Dodatkowo, istotne jest również wystąpienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne koncepcje jakości życia

  Współczesna medycyna maksymalizuje wysiłki na rzecz przedłużenia życia choremu w sensie biologicznym, ale również przybliżenia jakości życia do stanu sprzed choroby. Chociaż badania nad jakością życia pojawiły się już w latach 70. XX w., do dziś brak uniwersalnej definicji tego pojęcia. Ogólne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /13.06.2014 Znaków /2 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakim celu stosuje się pomiary jakości życia związanej ze zdrowiem?

  Głównym celem badań nad jakością życia jest krytyczna ocena stosowanych metod leczenia oraz poznanie subiektywnych odczuć pacjenta.

  Choroba, zwłaszcza przewlekła, może mieć znaczący wpływ na ocenę poziomu jakości życia. Nie jest ona wielkością łatwą do zmierzenia, ale badania na ten temat mają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /13.06.2014 Znaków /2 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narzędzia służące do pomiaru jakości życia

  Badania osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, u których charakter schorzenia może mieć znaczący wpływ na obniżenie jakości życia, mają

  szczególne uzasadnienić praktyczne. Pozwalają bowiem określić charakter i nasilenie aktualnie doświadczanych problemów socjomedycznych i psychologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /13.06.2014 Znaków /4 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody oceny potrzeb i sprawności funkcjonalnej

  Schorzenia przewlekłe pacjentów w opiece długoterminowej wiążą się z narastaniem specyficznych problemów medycznych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, społecznych i psychologicznych, których następstwem jest ograniczenie sprawności funkcjonalnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb oraz pogorszenie jakości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /13.06.2014 Znaków /2 044

  praca w formacie txt

Do góry