Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KOSMOLOGIA

   

  KOSMOLOGIA kósmos = ład, porzą­dek + logos = słowo, nauka) ang. cosmology; iv. cosmologie; nm. Kosmologie

  Termin wprowadzony przez Ch. Wolffa.

  1. Nauka filozoficzna o świecie material­nym rozpatrywanym w świetle jego ostate­cznych przyczyn; w tym znaczeniu termin „kosmologia" bywał używany od czasów Ch...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTYNGENTYZM

   

  KONTYNGENTYZM <łc. contingens, -entis = zdarzający się) ang. philosophy of contingency; fr. philosophie de la contingence; nm. Kontingentismus

  Pogląd na naukę przeciwstawny scjentyzmowi, głoszony przez  Boutroux'a, według którego zjawiska przyrody są po­wiązane ze sobą nie w sposób konieczny i ogólnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSMOS

   

  KOSMOS (gr. = ład, porządek; kształt, postać; ład wszechświatowy, wszech­świat, świat) łc. cosmos; ang. cosmos; fr. cosmos, cosme (określenie rzadko używane); nm. Kosmos

  Termin wprowadzony przez pitagorejczyków na oznaczenie harmonii, porząd­ku i piękna układu liczbowego.

   

   

  —> Świat (2)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWENCJA

   

  KONWENCJA (łc. conventio = ugoda, umowa, układ) ang. convention; fr. convention; nm. Konvention, Ubereinkunft

  metod. Założenie przyjęte w nauce na podstawie umowy, mimo że wiadomo, iż nie musi ono pozostawać w prawdziwo­ściowym stosunku do rzeczywistości, mo­że być fikcją lub fałszem. —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREACJA

   

  KREACJA (łc. (1) = tworzenie) ang. creation; fr. creation; rma. Schopfung

  metaf., filoz. przyr. syn.^> Stwarzanie (1,3): creatio ex nihilo — stwarzanie (świa­ta, duszy przez Boga) z niczego (—> kreacjonizm /I, 2/); creatio continua — stwa­rzanie ciągłe, tzn. nieustaime ponawianie przez Boga aktu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKTYWIZM

   

  KONSTRUKTYWIZM constructwus = właściwy budowaniu, budujący, twór-czy) ang. constructivism; nm. Konstruktivismus

  Kierunek w filozofii matematyki, zwany również —> intuicjonizmem (6). Według konstruktywizmu matematyka jest nauką o konstrukcjach myślowych opartych osta­tecznie na praintuicji szeregu liczb...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Toga

  1) w staroż. Rzymie wierzchnia szata męskaprzysługująca wolnym obywatelom rzym., początkowow kształcie czworokątnego płata wełnianej materii,pod koniec Republiki wycinka koła o rozmiarach ok. 5 x 3 m.

  Okrywała całkowicie postać od szyi do stóp; t. przerzucane przez lewe ramię na plecy, przeciągana...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tolos

  W starożytności budowla na planie okrągłym(—> centralna budowla), najczęściej o przeznaczeniusepulkralnym lub kultowym. T. grobowe pojawiłysię już w kon. III tysiącl. p.n.e. na Krecie.

  Kształt t.miały z reguły budowle kultowo-wotywne (najstarszew VI w. p.n.e.), w których przechowywano święteogniska...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomaszowskie wyroby fajansowe i porcelanowe

  Wyroby produkowane w zał. w 1796 w TomaszowieLubelskim przez Aleksandra Augusta Zamoyskiegomanufakturze, kierowanej przez sprowadzonego zKorca F. Mezera; czynna do ok. 1830.

  W Tomaszowieprodukowano gł. naczynia stołowe, początkowo fajansowe,od 1806 również porcelanowe. Najwyższypoziom artyst. osiągnęła...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tombak

  Mosiądz, stop miedzi z cynkiem, niekiedyz dodatkiem cyny, barwy od złotożółtej do miedzianoczerwonej;używany do wyrobu tanichozdób,

  (franc. tombac, z malajskiego tambaga 'miedź')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt

Do góry