Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  LOGIKA MATEMATYCZNA

   

  LOGIKA MATEMATYCZNA ang. mathematical logie; fr. la logique mathematique; nm. mathematisierteI mathematische Logik

  Współczesne ujęcie -^ logiki formal­nej (b); przymiotnik „matematyczna" sto­suje się ze względu na jej podobieństwo metodologiczne do matematyki (aksjomatyzacja, zapis...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA DEONTYCZNA

   

  LOGIKA DEONTYCZNA he logikę [sc. teehne] = umiejętność rozumowania + tó deon = powinność, obowiązek) ang. deontic logie; fr. la logiąue deontique; nm. deontische Logik

  Sformalizowana teoria pojęć występują­cych w określeniach norm prawnych, ety­cznych itp., takich jak „obowiązuje", „jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA MODALNA

   

  LOGIKA MODALNA gr. he logike [sc. techne] = umiejętność rozumowania +łc. mo­dus = miara; sposób) ang. modal logie; fr. la logique des modalites, la logique module; nm. Modalitatenlogik, modale Logik, Modallogik

  Sformalizowana teoria -^ modalności, tj. takich pojęć, jak możliwość i konieczność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA DIALEKTYCZNA

   

  LOGIKA DIALEKTYCZNA he logi­kę [sc. techne] = umiejętność rozumowania + dialektike [sc. techne] = sztuka dyskuto­wania) ang. dialectic logie; fr. la logique dialectique; nm. (spekulativ-)dialektische Logik

  Terminy „logika" i „dialektyka" mają swą wielowiekową historię, w której bądź traktowano je jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA PYTAŃ (logika erotetyczna)

   

  LOGIKA PYTAŃ (logika erotetyczna) ang. logieal theory of interrogatives

  Jeden z nowszych działów —> logiki (2) zajmujący się —> pytaniami jako odrębnym rodzajem zdań. Wyróżnić w nim można dwa sposoby ujęcia: jeden z nich zakłada klasyczny —> rachunek kwantyfikatorów, drugi — pewne nieklasyczne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA EPISTEMICZNA (logika prze­konań)

   

  LOGIKA EPISTEMICZNA (logika prze­konań) (gr. he logikę [sc. techne] = umiejęt­ność rozumowania + episteme = wiedza) ang. epistemic logie; fr. la logique epistemique Sformalizowana teoria niektórych pojęć epistemologicznych, takich jak pojęcie uz­nawania sądów, wiedzenia, przypuszcza­nia itp. Podobnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA WIARY

   

  LOGIKA WIARY (tłum. ang. <grammar of assenb = gramatyka przyświadczenia) fr. la logique de lafoi

  Nazwa poglądu J. H. Newmana (pogląd zwany też „gramatyką wiary" od tytułu dzieła Newmana: A Grammar of Assent /1870/), przyznającego bezpośredniemu subiektywnemu -^ przyświadczeniu wyż­szość nad...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tugra

  Emblemat władców tur., tatar, i in. pozostającychpod wpływami Turcji; rodzaj podpisu lub monogramuumieszczany zazwyczaj w nagłówku dokumentówwydawanych przez kancelarię sułtańską. WTurcji osm. stał się czymś w rodzaju godła sułtanów;przygotowywany był dla każdego władcy przez...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryforium, triforum

  1) w kościołach rom. i got.rząd trójdzielnych ślepych arkadek lub galeria mieszczącasię w grubości muru i otwierająca się do wnętrzarzędem przeprutych arkadek; t. umieszczano wścianie wewn. prezbiterium, nawy gł. lub poprzecznej,pomiędzy arkadami międzynawowymi a kondygnacjąwielkich okien;

  2)...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tumba

  Zasadnicza część nagrobków got. i renes. okształcie skrzyni zamkniętej od góry poziomą płytą zrzeźbioną postacią zmarłego, umieszczaną najczęściejbezpośrednio na posadzce kościoła; t. wykonywanozwykle z kamienia, w niektórych późnogot. nagrobkachtakże z brązu, zdobiono ją na ścianach...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt

Do góry