Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MATEMATYKA

   

  MATEMATYKA (gr. [sc. episteme]> = wiedza matematyczna, od mathema = nauka, wiedza, poznanie; wiedza matematyczna) łc. mathematica [sc. ars], mathesis; ang. mathematics; fr. la {les) mathematique{s); nm. Mathematik, Grofienlehre

  Dawniej — nauka o liczbach i figu­rach geometrycznych. W starożytnej Gre­cji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKROKOSMOS

   

  MAKROKOSMOS (tłum. gr. makros kos­mos = wielki świat) ang. macrocosm; £r. macrocosme; nm. Makrokosmos

  Termin analogiczny do terminu ->mikrokosmos (choć być może od niego wcze­śniejszy) i zarazem przeciwstawny miu: megas, makrós - mikrós; analogia polegała na tym, że już od pierwszych joriskich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĄCZNOŚĆ

   

  ŁĄCZNOŚĆ gr. synteksis; łc. communicatio; ang. connection, communication, link; fr. communication; nm. Yerbindung

  W cybernetyce — przekazywanie -^ in­formacji (1) jakimiś kanałami od nadaw­cy do odbiorcy, przy czym może to być relacja: człowiek - człowiek, człowiek-maszyna, maszyna - człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAJEUTYKA

   

  MAJEUTYKA (gr. <he maieutike [sc. techne]> = sztuka akuszeryjna, położnictwo) ang. maieutics; fr. maieutique; nm. Maieutik, Maeutik

  Ostatnia, pozytywna część stosowanej przez Sokratesa, trójstopniowej u niego, dialektycznej metody dyskutowania (—> me­toda sokratejska /3/).

  Sokrates wierzył w możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOS

   

  LOS gr. moira, heimarmene, anagke, tó chreón; ic. fatum; ang. destiny; fr. la destinee, destin; nm. Schicksal, Geschick

  Pojęcie pochodzenia hellenistycznego. -^ Przeznaczenie, —> fatum.

  1. Urzeczywistniony lub mający się urze­czywistnić bieg życia osób, narodów itp. („koleje losu").

   

  2. Siła...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁASKA

   

  ŁASKA gr. charis; łc. gratia; ang. grace; fr. grace; nm. Gnade Termin pochodzenia Augustyńskiego.

  teol. U Augustyna: udzielana człowie­kowi przez Boga pomoc, będąca czynni­kiem Bożej wolności i zarazem Bożej wszecłimocy. Czynnik ten niweluje skute­czność także wolnej, lecz obciążonej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĄCZNIK ZDANIOWY

   

  ŁĄCZNIK ZDANIOWY ic.copulapropo-sitionis; ang. copula; fr. copule; nm. Kopula, Yerhaltniswortchen

  W logice tradycyjnej — słowo 'jest' (ew. 'są'), łączące w trybie twierdzącym lub przeczącym („nie jest", „nie są") podmiot z orzecznikiem w zdaniu. Łącznik zdanio­wy może...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubiór narodowy polski

  Charakterystyczne dlaszlachty poi., naśladowane przez mieszczan a nawetchłopów, formy męskich ubiorów, ich dodatków, fryzuri zarostu, kształtujące się od 2 poł. XVI w., ustalonei powszechnie noszone od 2 poł. XVII do kon.XVIII w., występujące jednostkowo i okazjonalnie wXIX i 1 poł. XX w.

  U.n.p...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzywa sztuczne

  Grupa materiałów, których gł.składnikiem są związki wielkocząsteczkowe, ponadtonapełniacze, plastyfikatory, barwniki, itp. T.sz. dzielą się na termoplastyczne - mięknące po ogrzaniui twardniejące po oziębieniu (proces ten możnawielokrotnie powtarzać) oraz termoutwardzalne- tracące plastyczność i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /1 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turniejowa zbroja

  Zbroja dostosowana do poszczególnych typów gonitw, np. do turnieju wł. "przez płot", w którym potykających się jeźdców dzieliła bariera, albo do turniejów w stylu niem. Gestech (ogromny hełm tzw. "żabi pysk", ciężka kopia z grotem trójdzielnym, tarcza przytwierdzona po lewej stronie napierśnika), lub...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /545

  praca w formacie txt

Do góry