Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ukrzyżowanie

  Najczęściej przedstawiany tematw sztuce chrzęść, kulminacyjne wydarzenie -> Pasji.

  W okresie wczesnochrześc. U. ukazywano symbol,jako wielki krzyż z monogramem Chrystusa; popularnośćtego tematu wzrosła we wczesnym średniowieczu,a zwł. w sztuce dojrzałego i późnego średniowiecza.Najwcześniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /3 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ureus

  Święty wąż staroż. Egipcjan, samica kobry, personifikacja płonącego oka boga Ra; symbol władzy boskiej i król., mający charakter protekcyjny; wizerunek kobry zdobił -> klaft, korony król. i boskie; stosowany w dekor. fryzach, jako amulet, element zdobn. sprzętów i szat.

  (gr. ouraios...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ulica

  Pas terenu miejskiego wydzielony do komunikacjikołowej i pieszej, najczęściej najważniejszyczynnik porządkujący zabudowę i określający układprzestrzenny miasta. Z u. związany jest zwykleukład podziemnych przewodów, tzw. infrastruktury.

  Zależnie od znaczenia komunikacyjnego rozróżniasię klasy techn...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urna

  Termin określający najczęściej naczynie związane z kultem zmarłych. W okresie społeczeństw pierwotnych naczynie gliniane zawierające prochy zmarłych (u. grzebalna, popielnica), często zdobione polichromią, ornamentem rytym, dekoracją piast. itp.

  U. występowały od neolitu, szeroko rozpowszechnione w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umbo, uchwyt

  1) kolista, wypukła tarczka metal,stanowiąca środek tarczy;

  2) tarczka spajająca rzemienie-szelki stosowane do napierśnika zbroi (pozbawionejnaplecznika).

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MESJANIZM

   

  MESJANIZM (określenie utworzone od słowa 'Mesjasz' z łc. messias, z hebr. masziah = namaszczony, pomazaniec) ang. messianism; fr. messianisme; nm. Messianismus

  Termin wprowadzony przez J. M. Hoene-Wrońskiego.

  Określona koncepcja soteriologiczna i eschatologiczna, przejęta z millenarysty­cznej tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAETYKA

   

  METAETYKA (gr. meta = po, poza = ethikós [sc. logos] — nauka o obyczajach, moral­ność) ang. metaethics; nm. Metaethik

  Metateoria -> etyki (1) — teoria dotyczą­ca podstaw etyki, niająca na celu określe­nie warunków naukowego charakteru etyki jako nauki filozoficzno-normatywnej. Do przedmiotu jej badań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MELIORYZM

   

  MELIORYZM <łc. melior = lepszy) ang. meliorism; fr. meliorisme; nm. Meliorismus

  Termin wprowadzony przez G. Eliot na określenie stanowiska przeciwstawnego zarówno -^ optymizmowi, jak i -^ pesy­mizmowi (1), wynikającego z przeświad­czenia, że świat, który nie jest ani wolny od zła, aru najlepszy z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENTALIZACJA

   

  MENTALIZACJA (nłc. mentalis = umy­słowy) fr. mentalisation

  psych. Termin wprowadzony przez E. Claparede'a na określenie procesu obejmowa­nia jakiejś czynności, początkowo samo­rzutnej i odruchowej, kontrolą świadomo­ści; także na określenie wyniku takiego pro­cesu.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATHESIS UNIVERSALIS

   

  MATHESIS UNIVERSALIS (rachunek uni­wersalny) (nłc. <mathesis universalis> = na­uka powszechna)

  Nazwa projektowanej przez G. W. Leib­niza metody rachunkowej, która by po­zwalała rozwiązywać w uniwersalnym ję­zyku (characteristica universalis) wszelkie problemy naukowe. Określenie to pojawi­ło się u R...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt

Do góry