Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Uzbrojenie

  Broń zaczepna i ochronna oraz oporządzenie, używane w boju, w turnieju, także dla celów specjalnych, ceremonialnych, sport., pojedynkowych.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urzeckie szkła

  Wyroby szklane z huty zwierciadlanej w Urzeczu koło Słucka, działającej 1737-1846, zał. przez Annę z Sanguszków Radziwiłłową. Początkowo produkowano tylko cieszące się szczególną sławą zwierciadła (od 1750 o odlewanych taflach), z dekor., szlifowanymi i rytowanymi, lustrzanymi ramami, w typie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umbraculum

  W liturgice rzymskokatol. parawanikzasłaniający monstrancję wystawioną podczasuroczystych obrzędów; wykonany z białego jedwabiu,czasem w formie małej chorągwi, której drzewceopiera się na podstawce; zdobiony symbolami Eucharystiilub przedstawieniami aniołów; haftowanyzłotem, wysadzany drogimi kamieniami...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszak

  1) wyodrębnione występami z linii obramienia okiennego lub drzwiowego zaakcentowanie jego górnych naroży;

  2) —> kobierzec wiązany.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umywalka

  Mały mebel skrzyniowy (np. szafka) lub szkieletowy (np. trójnóg, stół), przystosowany do umieszczenia naczynia z wodą i przyborów do mycia; rozpowszechniona w XVIII i XIX w. Zob. też athenienne.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujeżdżalnia, maneż, rajtszula

  Budynek z obszerną salą, przeznaczony do nauki jazdy konnej; w XVI-XVIII w. często w obrębie rezydencji, w XVIII i XIX w. w zespołach urządzeń wojskowych.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszebti

  Niewielkie figurki z gliny, kamienia, drewna, brązu lub fajansu w kształcie mumii, często trzymające narzędzia rolnicze, które w staroż. Egipcie, poczynając od okresu Średniego Państwa, wkładano do grobów; miały one zastępować zmarłego wzywanego do prac w Państwie Umarłych; w pełnieniu tej funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unizm

  Koncepcja artyst., stworzona przez W.Strzemińskiego, podbudowana teorią i potwierdzonapraktycznym działaniem artysty. Teoret. podstawy u.zawiera rozprawa Strzemińskiego Unizm w malarstwieogłoszona w 1928, a następnie książka napisanawspólnie z K. Kobro Kompozycja przestrzeni - obliczanierytmu...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukiyo - e

  Jap. szkoła malarska i drzeworytniczapowstała w XVII w. w środowisku mieszczańskimpodejmująca tematykę związaną z życiem wielkiegomiasta, a zwł. z jego uciechami; przedstawiała scenyz dzielnicy uciech, wizerunki kurtyzan i ich gości,sceny uliczne, z życia teatru, portrety aktorów, wpóźniejszym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urbanistyka

  Nauka o wszelkich aspektach budowymiast: ich historii, strukturze i projektowaniu. Dyscyplinata zajmuje się geogr., ekologicznymi, społ., prawnymi,ekonom., kulturalnymi i estet. komponentamiplanowania miast oraz ich stref oddziaływania.

  Terminten pochodzi od słowa urbanizacja - neologizmuutworzonego przez...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt

Do góry