Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wiatrak, młyn wietrzny

  Urządzenie energetycznewykorzystujące siłę wiatru do napędu kamieni młyńskich(niekiedy pomp, a ob. również i prądnic elektrycznych).

  Gł. elementem w. są wieloramienne skrzydłaporuszane wiatrem, wprawiające w ruch obrotowywał napędowy zakończony kołem palecznym przekazującymruch obrotowy na...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgiel

  Miękka pałeczka z drewna zwęglonego bez dostępu powietrza, służąca do wykonywania szkiców i rysunków, znana już w starożytności; także rysunek, szkic wykonany taką techniką.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wernisaż

  1) pierwotnie we Francji poprzedzająceo jeden dzień otwarcie wystawy obrazów, przeciąganiewystawionych dzieł werniksem przez artystów;

  2) obecnie konferencja prasowa i zwiedzanie wystawyprzez krytyków, specjalistów i zaproszonych gości,poprzedzające jej oficjalne otwarcie, na dzień przed tym lub tego samego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiązany system, wiązany układ

  System kompozycji przestrzennej wnętrz kość, związany z zastosowaniem sklepień krzyżowych, w której jednemu kwadratowemu przęsłu nawy gł. odpowiadają w nawach bocznych po dwa również kwadratowe przęsła, każde o polu stanowiącym 1 /4 pow. przęsła głównego.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgieł, klucze, zwęglowanie

  W budownictwiedrewn. skrzyżowanie dwóch łączących się elementówścian wieńcowych (—> wieńcowa konstrukcja). W celuzabezpieczenia w. przed rozsunięciem stosuje się kilkasystemów w.:

  1) obła p (zręb i wyrąb), w którym balewchodzą nawzajem w jednostronne (obłap prosty) lubdwustronne (obłap zazębiony)...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wertykalizm

  Zasada kompozycyjna polegająca nabudowaniu kompozycji dzieła piast, ze specjalnympodkreśleniem i wydobywaniem kierunków osi pionowych(wertykalnych), zaniechanie wyraźniejszychakcentów i podziałów w kierunku poziomym. Przeciwieństwo—» horyzontalizmu. Zob też diagonalizm.

  (od późnołac. vertykalis...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgierka

  Okrycie męskie, noszone do ubioru nar.w Polsce XVII i XVIII w., szyte najczęściej z suknai podbite tańszymi futrami, z bogatym szamerowaniem.

  W. były noszone na ogół przez szlachtę i zamożniejszychmieszczan.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Westwerk

  Rozbudowana zach. część bazyliki charakterystycznadla architektury wczesnorom.

  W. budowanona planie kwadratu lub prostokąta, w górnejkondygnacji mieściły się empory, otwierające się arkadamido wnętrza kościoła; całość wieńczyły jednalub dwie wieże, do których prowadziły schody mieszczącesię w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wgłębnik, boulingrin

  Parter wgłębiony zazwyczajz trawnika, o geom. zarysie, którego część środkowajest obniżona na kształt płaskiej niecki; w bardziejozdobnych w. dno niecki przybierało wzorzystąpostać parteru gazonowego; stosowany często wogrodach barok, oraz od kon. XIX w.; również trawnikwgłębiony do gry w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Westybul

  Przedsionek w niektórych typach budowliświeckich:

  1) w domach prywatnych staroż.Grecji (prołhyron) i Rzymu (vestibulum), w. miał najczęściejformę korytarza, w budynkach publ. nadawanomu formy bardziej rozbudowane i ozdobniejsze;

  2) w pałacach nowoż. 2 poł. XVI-XVIII w.przedpokój o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt

Do góry