Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wieczna lampa

  Naczynie zawieszone przed ołtarzemna łańcuchu, posiada obudowę metal. (daw. zazwyczajsrebrną), przeważnie ażurową, wewnątrzktórej umieszczano lampkę oliwną; musi ona płonąć,jeżeli w tabernakulum przechowywany jest NajświętszySakrament.

  Podobne lampki, acz o innej symbolice,zawieszano w synagogach...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieża

  Budowla lub wyodrębniona część innej budowlina planie koła, owalu, wieloboku lub prostokąta,której wysokość jest wyraźnie zaakcentowanaw stosunku do szerokości podstawy; terminu tegonie używa się w odniesieniu do wieżowców.

  W zależnościod funkcji rozróżnia się: w. obronne - w budowlachzamkowych...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedeńskie wyroby porcelanowe

  Wyroby produkowanew latach 1719-1864 w manufakturze w Wiedniu;do 1744 w.w.p. naśladowały formy porcelanymiśnieńskiej i dalekowsch., wprowadzając własnystyl zdobnictwa: malowane barwnie lub monochromatycznie(czerń i czerwień) ornamentem cęgowym;

  1744-84 w dekoracji naczyń przeważały kompozycjemai...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieżowiec, wysokościowiec, budynek wieżowy

  Budynek mieszkalny lub biurowy o kilkunastu lubkilkudziesięciu kondygnacjach rozplanowanych funkcjonalnietak jak budowle niższe, z niezbędnymwyposażeniem techn. (windy szybkobieżne i in.); w.kilkusetmetrowe zwykło się nazywać (ob. coraz rzadzieji gł. w odniesieniu do w. amer.) drapaczamichmur (skyscaper).

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieloliść

  Motyw dekor., najczęściej geom., czasemprzypominający stylizowane liście lub płatki,złożony z powtarzających się rytmicznie odcinkówłuku (pełnego ostrego, podkowiastego itp.).

  Zależnieod liczby odcinków łuku rozróżnia się dwu-, trój-,cztero-, pięcio-, sześcioliść itp.; pierwszy stosowanybywał...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzar (kozioł krokwi, pokrok, stolec)

  Element —>więźby krokwiowej, składający się z zespołu dwóchsymetrycznych krokwi opartych na belce więzarowejwraz z wewn. wzmocnieniami; w. ustawiony w płaszczyźniepionowej tworzy formę trójkąta równoramiennego,pracuje statycznie jak —> kratownica.

  W dachach kalenicowych ustawione równolegle w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieniec

  Jako motyw dekor. uwity zwykle z liścidębu, wawrzynu lub z kwiatów, często przewiązanywstęgą ze swobodnie wypuszczonymi końcami.

  Występujeod starożytności; często w renes. dekoracjiarch. i rzeźb., szczególnie rozpowszechniony w klasycyzmiew dekoracji arch., otokach panneaux, okuciachmebli, tkaninach...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więźba, konstrukcja dachowa, wiązanie dachowe

  Szkielet konstrukcyjny dachu, hełmu, a często i dachukopułowego, dźwigający pokrycie; w potocznymużyciu synonim w. typu krokwiowego.

  Rozróżnia sięw. krokwiową (dach krokwiowy) - konstrukcję,polegającą na wzniesieniu szeregu ustawionych wpłaszczyźnie pionowej —> więzarów, złożonych z parykrokwi...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /3 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieńcowa konstrukcja, blokowa, blok - hauzowa, na węgieł, wieńcówka, na zamek, na zrąb, zrębowa

  System drewn. konstrukcji z poziomych bali, ułożonych jeden na drugim, tworzących tzw. zręby, połączonych na narożnikach (—» węgły) w zamknięty wieniec (tzw. izba konstrukcyjna); występuje najpowszechniej w ścianach budynku, w konstrukcjach inżynierskich (np. —> izbice mostów) i obronnych (wczesnohist...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wić roślinna

  Każdy ornament rośl. w formiewijącej się lub spiralnie skręcającej łodygi z liśćmi, czasem z kwiatami. Występuje powszechnie w sztuce wielu kręgów i epok,w oparciu o motywy rozmaitych roślin, począwszyod płaskich zgeometryzowanych form do ujęć bardziejnaturalistycznych; stosowany jako...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /560

  praca w formacie txt

Do góry