Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Willa

  W staroż. Rzymie bogate założenie mieszkalne, miejskie lubwiejskie letniskowe (villa urbana), podmiejskie (villa suburbana) lub też gosp. na wsi (villa rustica).

  Oprócz funkcji mieszkalnych, reprezentacyjnych,wypoczynkowych w. (gł. rusticae)były też centrami produkcji rolniczej. W. o...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirydarz

  1) kwadratowy lub prostokątny ogródwewnątrz zabudowań klasztornych, otoczony krużgankiem,otwierającym się do niego arkadami.

  Miałzazwyczaj geom. podział płaszczyzny, z akcentem wcentrum w postaci studni, fontanny, rzeźby lub drzewa;niekiedy zw. rajem lub rajskim dworem,

  2) staropol.określenie małego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wimana

  Typ świątyni ind., gl. na pd., wznoszonej z kamienia, na planie prostokąta.

  Otwarty portyk filarowy poprzedza sanktuarium z obejściem kolumnowym; nad sanktuarium wznosi się kilkukondygnacjowa, piramidowa wieża z tarasowymi uskokami, zwieńczona wybrzuszonym elementem kam., przypominającym —> stupę...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiszące ogrody

  Słynne ogrody w Babilonie, wgtradycji gr. i rzym. przypisywane królowej Semiramidzie(stąd często nazywane w.o. Semiramidy), uznawanew starożytności za jeden z tzw. siedmiu cudówświata.

  Byl to zespół ogrodów zał. na sztucznych tarasach,wspartych na potężnych, kilkupiętrowych,przesklepionych kolebkowo...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wimperga

  W architekturze got. dekor. szczyt trójkątny, umieszczany w zwieńczeniu portalu lub okna. Pole w. zdobiono ślepym lub ażurowym —> maswerkiem, krawędzie —> żabkami, wieńczono je —> kwiatonem, —> pinaklami, rzadziej rzeźbą figur.

  W. pojawiły się w architekturze XIII w., a najbardziej dekor. formy miały w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witraż

  1) kompozycja wykonana z barwnegoszkła okiennego, figur, lub ornament.; złożona z kawałkówszkła łączonych ramkami ołowianymi (zw.dwutówkami) i osadzanych między żelaznymi sztabami,dzielącymi je na kwatery, stanowi wypełnienieotworu okiennego; kolorowe szkło otrzymywanobarwiąc je w stanie płynnym...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Windsor chair

  Krzesło o masywnym siedzisku (przeważnie z wiązu) wyrobionym na kształt siodła, w którym osadzone są toczone nogi, oraz pręty (najczęściej z buczyny lub cisu) tworzące ażurowe oparcie; na pocz. XVIII w. dużym ośrodkiem wytwarzającym ten typ krzeseł były okolice High Wycombe w Anglii; w Ameryce...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witrochromia

  Technika polegająca na malowaniufarbami olejnymi, bądź roztwarzalnymi w wodzie,na odwrociu przezroczystego podobrazia (najczęściejszyby), za pomocą pędzla lub piórka; dzięki w. uzyskujesię szczególnego rodzaju czystość kolorówi trwałość oraz możliwość różnorodnych efektów, od plakatowych do...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wine - table

  Stół z płytą przeważnie w kształciepodkowy, przeznaczony do ustawiania na nim butelekz trunkami; wprowadzony w poł. XVIII w. w Angliijako stół pomocniczy do jadalni. (ang.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witryna

  1) oszklona szafka, stojąca, wisząca lub wformie nastawy na innym meblu; pojawiła się w poł.XVIII w. we Francji i Anglii w związku z rozpowszechnieniemkolekcjonerstwa porcelany i przedmiotówsztuki zdobn.;

  2) nazwa gabloty oszklonej ze wszystkichstron;

  3) okno wystawowe w sklepach. Zob...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /386

  praca w formacie txt

Do góry