Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRZYPADKOWOŚĆ

   

  PRZYPADKOWOŚĆ gr. automatismós; ang. randomness; fr. lefortuit;  

  Przypadkowości nie należy utożsamiać z —> przygodnością.

  metaf. Ontyczna niekonieczność cze­goś, co pojawia się w wyniku zakłócenia —> przyczyny (IC) głównej przez przyczy­ny dodatkowe (przypadłościowe). W prze­ciwieństwie do —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEZNACZENIE

   

  PRZEZNACZENIE (predestynacja) gr. Motra, heimarmene [sc. aisa], he pepromene [sc. aisa]; łc. fatum; nłc. praedestinatio; ang. destination, predestination, destiny; fr. destination, predestination; nm. Bestimmung, Predestination

  Ogół zdarzeń niezależnych od woli człowieka, jakie się dokonują w toku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPADEK

   

  PRZYPADEK gr. tyche, to autómaton, symbebekós; łc. casus, fortuitus; nłc. accidens; ang. chance; fr. hasard; nm. Zufall

  W kulturze hellenistycznej tyche może być pojmowana jako siła boska, a ściślej — jako siła boska nie dająca się zrozumieć; tyche lub tó autómaton to tylko jeden aspekt tej siły...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŻYCIE

   

  PRZEŻYCIE ang. experience; fr. experience vecue; nm. Erlebnis

  psych. Doznawanie przez podmiot wrażeń w zetknięciu się ze światem zew­nętrznym, z tym, że w określeniu „prze­życie" akcent znaczeniowy pada na —> do­świadczenie (1) wewnętrzne treściowo zna­czące, odczuwane jako wzbogacenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEKONANIE

   

  PRZEKONANIE gr. to pepeisthai; nłc. convictio; ang. conviction, belief; fr. conviction; nm. Uberzeugung, Uberfuhrung, Gesinnung

  psych. Stan umysłu u kogoś, kto właśnie uważa, że coś jest prawdziwe lub słuszne.

  metod. To, o czego prawdziwości lub słuszności podmiot żywi —> przekonanie w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDMIOT

   

  PRZEDMIOT gr. antikeimenon, aisthetón; nłc. obiectum; ang. object; fr. objet; nm. Objekt, Gegenstandt

  Cokolwiek, np. jakiś byt realny, ale też np. byt możliwy lub intencjonalny (w fenomenologii przyjmuje się niekiedy przedmioty nie istniejące i wówczas nie każdy przedmiot jest bytem).

  t...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /4 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEKSZTAŁCANIE

   

  PRZEKSZTAŁCANIE nłc. transformatio; ang. transformation; fr. transformation; nm. Transformation

  log. Zmiana jakiegoś wyrażenia w inne wyrażenie przez zastosowanie reguł de­dukcyjnych, takich jak —> odrywanie (2), -^ podstawianie, -^ zastępowanie (1) itp.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDSTAWIENIE

   

  PRZEDSTAWIENIE gr. hapeikasia, phantasia; łc. repraesentatio; nłc. praesentatio; ang. presentation, representation; fr. presentation, representation; nm. Vorstellung, Prasentation, Reprasentation

  psych, t. pozn. Wszelki akt poznania zmy­słowego lub pojęciowego sprawiający, iż jakiś przedmiot staje się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANA

   

  PRZEMIANA gr. metabole (1), metastasis (1), metanoia (3); łc. immutatio; nłc. transfor­matio; ang. transformation; fr. transforma­tion, variation; nm. Transformation, Umwandlung, Wechsel

  1. mefaf, filoz. przyr. syn.^ Zmiana (a) sub­stancjalna (istotowa) (w odróżnieniu od —> zmiany /b/...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDŚWIADOMOŚĆ

   

  PRZEDŚWIADOMOŚĆ ang. the praeconscious; fr. lepreconscient (1), preconscience (2); nm. Vorbewufitsein, Vorbewufite 1.

  W psychoanalizie: termin S. Freuda (Vorbewufitsein) wprowadzony na ozna­czenie aktualnie nie uświadamianej sobie przez podmiot sfery psychiki, której treści mogą jednak w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt

Do góry