Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SĄDZENIE

   

  SĄDZENIE ang. judgement, judicial proceeding; fr. jugement; nm. Urteilen

  t. pozn., psych. W egzystencjalnej filozo­fii bytu: proces myślowy, poprzez który intelekt stwierdza realność jakiegoś przed­miotu bądź dokonuje —> afirmacji (1) (asercji lub negacji) danego układu —> pojęć (IB), stwierdzając...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyłka

  Intarsjowany lub inkrustowany wąski pasek stosowany jako motyw zdobn. w wyrobach drewn. i metal. itp.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyrandol

  1) stojący świecznik kryształowy rozpowszechnionyod 2 poł. XVII w., o kształcie piramidy,okrągły lub w 3/4 okrągły - ustawiany na gerydonie,półokrągły - przy lustrze; składa się z podstawy,trzonu oraz ramion zazwyczaj z brązu, dekorowanywisiorkami z kryształu górskiego, od 1690 również zkryształów...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywopłot

  Drzewa lub krzewy sadzone gęsto w jednymalbo kilku rzędach, strzyżone, lub jako wolnorosnące, o różnej wysokości, lecz nie przekraczającejprzeciętnego wzrostu człowieka; występuje jakoogrodzenie ogrodu, obramienie kwater i trawników,a małe formy ż. wyznaczają wzór ornamentów naparterach lub...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywy obraz

  Spektakl, popularny zwł. w baroku i XIX w., polegający na utworzeniu na scenie nieruchomej kompozycji z żywych, odpowiednio upozowanych modeli.

  Ż.o. tworzono często na podstawie znanych obrazów olejnych lub rzeźby.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska sztuka

  Tradycyjna sz.ż. jest ściślezwiązana z religią judaizmu; jej początki sięgają czasówstaroż. Izraela (kon. II tysiącl. p.n.e.). Specyfikasz.ż. polega na łączeniu pierwiastków nar. i wiarymonoteistycznej.

  Dzieła i przedmioty artyst. pozostawaływ służbie rytuału, podlegając normom kultu naco dzień...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /3 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żupica, iopula

  Krótki jeździecki ubiór męski, oparty na wzorach węg., dopasowany i sięgający tylko za pas, z wąskimi rękawami, zapięciem na drobne guziczki, z przodu otwarty na koszuli, często skórzany, najbardziej rozpowszechniony w Polsce w pocz. XVI w., ale powtarzany w wykrojach ksiąg krawieckich jeszcze w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĄD

   

  SĄD gr. apóphansis; łc. iudicium, existimatio; ang. judgement, proposition (2); fr. jugement; nm. Urteil, Gedanke (2)

  1. t. pozn., psych. W ujęciu egzystencja­lnej filozofii bytu (S. Kamiński, M. A. Krąpiec): druga czynność intelektualna (pier­wszą jest poznawanie pojęciowe; -^ poję­cie /1 /)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /7 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOISTNOŚĆ

   

  SAMOISTNOŚĆ gr. = hypóstasis; nłc. subsistentia, suppositum; ang. self-existence; fr. existence par soi-meme; nm. Selbständigkeit'

  metaf. Sposób istnienia przysługują­cy -^ substancji (1), polegający na tym, że dany byt jest ostatecznjmi podmiotem swe­go istnienia, tzn. że posiada z natury...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOPOZNANIE

   

  SAMOPOZNANIE ang. self-knowledge; fr. connaissance de soi-meme; nm. Selbsterkenntnis

  Słynna maksyma wyroczni delfickiej: gnóthi seautón —> „poznaj siebie samego"; najwcześniejsze jej zastosowanie przypi­suje się Talesowi. Dla Sokratesa „poznanie siebie" było celem filozofii.

  Dla Augustyna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt

Do góry