Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Athanor

  Piec alchemiczny, w którym dokonują się fizyczne, mistyczne i moralne przemiany; niejednokrotnie porównywano go z macicą lub też kosmicznym jajem (jajo).

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bagno, moczary

  W Azji niejednokrotnie symbol spokoju i zadowolenia. U Sumerów symbol nie uporządkowanej materii, bierności, kobiety. W staroż. Grecji symboliczne znaczenie bagna bliskie było znaczenia labiryntu.

  W psychoanalitycznej interpretacji marzeń sennych spotykamy niekiedy bagno jako symbol psychiki nieświadomej.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atlantyda

  Wg Platona legendarne państwo na Oceanie Atlantyckim, pochłonięte przez morze. W sensie przenośnym symbol utraconego Raju i złotego wieku.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atrybuty świętych

  Przedmioty lub symbole, które charakteryzują określonego świętego (indywidualne atrybuty świętych) lub przyporządkowane są określonej kategorii świętych (ogólne atrybuty świętych, np. zwój lub księga apostołom i nauczycielom Kościoła, gałązka palmowa męczennikom). Indywidualne atrybuty...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aureola

  Przede wszystkim w sztuce chrzęść. jasny blask lub krąg świetlistych promieni otaczający całą postać i symbolizujący boskie światło; w przeciwieństwie do glorii w sztuce chrzęść. zarezerwowana przede wszystkim dla Chrystusa i Marii. W kształcie migdału mandorla.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEPARACJA

   

  SEPARACJA (łc. <separatio> = oddziele­nie, rozłączenie) ang. separation; fr. separation

  Termin występujący u Tomasza z Akwi­nu, oznaczający m. in. czynność intelektu wypracowującego metafizyczne pojęcie —> bytu jako bytu, stosowany współcześ­nie w egzystencjalnej filozofii bytu.

  Według...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERCE

   

  SERCE gr. kardia, thymós; łc. cor, pectus; ang. heart; fr. cosur; rwa. Herz

  Obydwa terminy greckie występują u Ho­mera; w filozofii greckiej — tylko termin thymós.

  1. Siedlisko uczuć i namiętności.

  U Heraklita z Efezu: uczuciowość i wola bądź też namiętność (będąca „zwilgoceniem" duszy)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERMONIZM

   

  SERMONIZM (łc. sermo = mowa, roz­mowa) nłc. sermocinalismus; nm. Sermonis-mus

  W średniowiecznym sporze o uniwersalia (—> powszechniki /1 /) stanowisko pośrednie między skrajnym —> realizmem (3a) pojęcio­wym a -> nominalizmem (1), zajmowane przez P. Abelarda i jego zwolenników, któ­rzy twierdzili, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENS

   

  SENS (łc. <sensus> = zmysł, pojmowanie) gr. adianóeta; ang. sense, meaning; fr. sens; nm. Sinn

  Pojęcie wieloznaczne i niedookreślone, wiążące się ściśle z -^ „rozumieniem" (1), precyzowane w filozofii języka; współcze­śnie szeroko stosowane.

  W szerszym rozumieniu: właściwość wyrażenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENSOWNOŚĆ

   

  SENSOWNOŚĆ ang. meaningfulness, sig-nificance

  1. log. Właściwość każdego wyrażenia mającego -^ znaczenie (1); niekiedy: syn.-^ spójność (2) syntaktyczna.

  Właściwość działania celowego (ra­cjonalnego).

  metod. Sensowność empiry­czna (empirical meaningfulness) — właści­wość zdania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt

Do góry