Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zespoły wad wywołane zaburzeniami autosomów

  Zespół Downa jest najczęstszym zaburzeniem chromosomalnym stwierdzonym u żywo urodzonych noworodków (1: 800). Wywołany jest obecnością dodatkowego chromosomu 21, czyli trisomią 21 (chorzy mają wówczas 47 chromosomów). Przyczyną trisomii 21 - podobnie jak innych trisomii - jest nierozdzielenie chromosomów w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /2 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieta bezlaktozowa

  Laktoza jest dwucukrem występującym w pokarmie kobiecym i mleku modyfikowanym, składającym się z glukozy i galaktozy. Do jej trawienia niezbędny jest enzym - laktaza - występujący w nabłonku jelitowym. Nietolerancja laktozy objawia się pienistą, tzw. fermentacyjną biegunką.

  Dieta bezlaktozowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak korzystać z siatek centylowych?

  Na osi poziomej siatki zaznaczony jest wiek (w latach, miesiącach), na osi pionowej - wartości ocenianej cechy (wysokość, masa ciała itd.). W celu określenia pozycji centylowej danej cechy (np. wysokości ciała) należy na osi poziomej znaleźć punkt odpowiadajs,cy wiekowi dziecka. Na osi pionowej -punkt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /4 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorączka

  Gorączka to podwyższenie wewnętrznej temperatury ciała do poziomu przekraczającego zakres normalnych dobowych zmian temperatury przy sprawnie działających mechanizmach termoreguiacji (w odróżnieniu od hipertermii -przegrzania, kiedy na skutek podwyższonej temperatury otoczenia dochodzi do zaburzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /9 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból

  Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu określa ból jako nieprzyjemne odczucie emocjonalne i zmysłowe związane z aktualnie występującym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek albo opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia.

  Ból jest odczuciem subiektywnym, nie zawsze proporcjonalnym do stopnia uszkodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /6 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieta eliminacyjna

  Dieta eliminacyjna polega na czasowym lub trwałym usunięciu z jadłospisu szkodliwego lub źle tolerowanego składnika pokarmowego. Na jego miejsce wprowadza się składnik zastępczy o równoważnych właściwościach odżywczych. Diety eliminacyjne pełnią dwie zasadnicze role - diagnostyczną i terapeutyczną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /4 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydrolizat białkowy

  Hydrolizat białkowy jest preparatem mlekozastępczym, w którym cząsteczki białka zostały poddane hydrolizie. Jej efektem jest powstanie krótkołań-cuchowych peptydów o obniżonych właściwościach antygenowych. Im większy stopień fragmentacji białka wyjściowego, tym, z jednej strony, mniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres niemowlęcy

  Okres niemowlęcy stanowi kolejny etap o bardzo dużym tempie i dynamice rozwoju. Jest to faza najbardziej intensywnego rozwoju w całym okresie życia pozamacicznego. Około 6. miesiąca życia zmniejsza się ciemiączko przednie, które ulega zamknięciu między 9. a 18. miesiącem życia. Najbardziej typowymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /5 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siatki centylowe WHO

  W 2005 roku WHO (World Health Organization - Światowa Organizacja Zdrowia) wprowadziła nowe siatki centylowe dla niemowląt i dzieci. Siatki te są dostępne na stronie internetowej: http://www.who.int/childgrowth/en/.

  Zostały one opracowane w ramach projektu międzynarodowego (realizowanego w Brazylii, Ghanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres szkolny

  Okres wczesnego dzieciństwa jest okresem zwolnienia tempa wzrastania i zmniejszania się ilości tkanki podskórnej a zwiększania się masy mięśniowej.. Wynika to przede wszystkim ze zmniejszonego łaknienia i, jednocześnie, większej aktywności ruchowej. Okres ten służy przede wszystkim opanowywaniu i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /2 056

  praca w formacie txt

Do góry