Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dolina

  W przeciwieństwie do góry jest symbolem zstępowania i głębi, w negatywnym sensie pojmowana jako określenie straty duchowej i psychicznej. w pozytywnym — jako pogłębienie przeżycia i wiedzy; poza tym w przeciwieństwie do męskiej wznoszącej się góry jest symbolem kobiecegołona.

  W islamie znamionuje...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dąb

  U wielu ludów indoeurop. drzewo święte. W Grecji (w szczególności w Dodonie) było poświęcone Zeusowi, u Rzymian Jowiszowi, a u Germanów Denarowi, przede wszystkim ze względu na swą majestatyczną postać i na właściwość przyciągania piorunów.

  Z powodu twardości i trwałości drewna już od czasów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czosnek

  U wielu ludów, przypuszczalnie ze względu na jego mocną woń, którą symbolicznie interpretowano jako siłę odstraszającą, uchodził za środek przeciwko złemu spojrzeniu i przeciwko złym duchom, w Europie Środk. także w szczególności przeciwko wampirom. W Grecji już samemu wypowiedzeniu słowa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deesis

  Przedstawienie Chrystusa tronującego jako Sędzia Świata między Marią a Janem Chrzcicielem, którzy orędują za dusze ludzi; często symbolicznie uproszczone przedstawienie Sądu Ostatecznego.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czółno, barka, łódź

  Często jest symbolem przejścia z królestwa żywych do królestwa zmarłych (lub odwrotnie); spotykamy je w mitologicznych wyobrażeniach bardzo wielu ludów. W mit. gr. np. przewoźnik Charon przeprawia zmarłych w czółnie przez graniczą rzekę do świata podziemnego (Styks lub Acheron).

  Wg wyobrażeń egip. bóg...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czterdzieści

  W Biblii liczba oczekiwania, przygotowania, pokuty, postu lub kary; wody potopu pokrywały ziemię przez 40 dni i 40 nocy; Mojżesz czekał na Górze Synaj 40 dni i 40 nocy zanim otrzymał tablice z przykazaniami; miasto Niniwa, by uniknąć kary, odprawiało pokutę przez 40 dni; wędrówka Izraelitów przez...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czternaście

  W chrzęść, myśleniu symbolicznym ma znaczenie jako podwojenie świętej liczby siedem; liczba dobroci i miłosierdzia, dlatego np. liczba 14 pomocników w potrzebie.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cztery

  Jako liczba-symbol pozostaje w ścisłym związku z kwadratem i krzyżem. Jest liczbą 4 stron świata i tym samym 4 głównych wiatrów, 4 pór roku, 4 żywiołów (ogień, woda, powietrze, ziemia), 4 temperamentów, 4 rzek rajskich, 4 Ewangelistów, 4 faz życia (dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały, starość)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćma

  Jako motyl nieodparcie przyciągany przez światło, w którym się spala, jest symbolem mistycznej, ofiarnej i bezinteresownej miłości duszy do boskiego światła.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cierń

  Symbol trudu, przeszkód i cierpienia. Cierń agawy był w kilku plemionach Indian narzędziemsamoumartwiania: kapłani rozrywali sobie nim skórę, by wypływającą krew ofiarować bogom. W chrzęść, sztuce piast, gałąź cierniowa owinięta wokół czaszki zmarłego jest symbolem wiecznego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /607

  praca w formacie txt

Do góry