Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Gorgony

  Ohydne potwory z mit. gr.: trzy siostry — Euryale, Steno i Meduza — na których widok każdy zmieniał się w kamień; często przedstawiane jako uskrzydlone i z wężami we włosach lub u pasa. Interpretowane jako symboliczne ucieleśnienie przerażającego aspektu numinosum.

  Gorgona oznacza z reguły jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /14.11.2012 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęś

  W mit. egip. odgrywa ważną rolę jako pragęś, która albo składa jajo świata, albo — wg innych wersji — wykluwa się z niego. Dzikie gęsi uchodziły w Egipcie, podobnie jak w Chinach, za pośredniczki między niebem a ziemią. W Grecji gęś była świętym ptakiem Afrodyty.

  W Rzymie była poświęcona...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /14.11.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fortuna

  Rz. bogini losu, później także szczęścia, utożsamiana z gr. Tyche; często spotykana w sztukach piast, renesansu. Jako personifikacja przypadkowego i niepewnego szczęścia nierzadko przedstawiana jako stojąca na kole lub kuli; popularnym atrybutem jest także róg obfitości (róg).

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /14.11.2012 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gloria, glorieta

  Zgodnie z wzorem antycznym (nimb) w malarstwie chrzęść, (niekiedy także w plastyce) symbol boskości, wyniesienia lub godności władcy w formie okrągłego, najczęściej złotego pola lub kręgu promieni wokół głowy postaci (w przeciwieństwie do aureoli i mandorli): najpierw zastrzeżona dla Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /14.11.2012 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gagat

  Dżet, czarny bursztyn — dający się polerować, bardzo zwarty węgiel,jako amulet rozpowszechniony środek przeciwko szkodliwym wpływom, jak np. złemu spojrzeniu, truciznom, chorobom, niepogodzie.

  W średniowieczu i w czasach nowożytnych ze względu na jego czarną (czerń) barwę symbol żałoby i dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /14.11.2012 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forteca

  Ogólnie symbol ochrony, bezpieczeństwa, często także symbol wycofania się ze świata, wewnętrznego dialogu z Bogiem lub z samym sobą.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /14.11.2012 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TABULA RASA

  TABULA RASA (nłc. tabula rasa> (Tomasz z Akwinu) = wygładzona tablica wosko­wa, na której niczego jeszcze nie zapisano) ang. white paper (J. Locke); fr. tahle rase

  Obrazowe przedstawienie iimysłu, w któ­rym pojęcia mogą powstawać wyłącznie pod wpływem doświadczenia (^ empiryzm /!/ genetyczny). Samo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATŁO

   

  ŚWIATŁO gr. phós {phaos); łc. lumen, lux; ang. light; fr. lumiere; nm. Licht

  1. W scholastyce: przenośne określenie władzy poznawczej u człowieka.

  Światło intelektualne (lumen intellectuale) — własność —^ intelektu (Ib) czynnego, którego swoistą funkcją jest sprawianie, iż z obrazów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOPOGLĄD

   

  ŚWIATOPOGLĄD ang. world outlook, world view; nm. Weltanschauung

  Termin powstały jako dosłowne tłuma­czenie nm. Weltanschauung — określenia, jakiego w XVIII w. użył F. E. D. Schleiermacher przez analogię do Weltbild („obraz świata"), a rozpowszechnionego w 2. poł. XIX w. przez W. Diltheya...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /3 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA

   

   

  Termin występujący głównie w marksi­stowskiej teorii formacji społecznych: w odróżnieniu od świadomości indywi­dualnej, na którą składają się właściwe da­nej jednostce idee, poglądy, treści i formy życia duchowego ukształtowane przez byt indywidualny — ogół idei i poglądów istniejących w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /908

  praca w formacie txt

Do góry