Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kości

  Jako względnie twarda i niezmienna część wyższych istot żywych uchodziły, przede wszystkim u ludów myśliwskich, za siedzibę ich ducha lub siły życiowej.

  Rozpowszechniony był zwyczaj składania w ofierze siłom natury, tj. ziemi, wodzie lub ogniu kości zabitego zwierzęcia, po spożyciu jego mięsa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół

  Jako personifikacja (Ecciesia) często przedstawiany w przeciwieństwie do zaślepionej Synagogi (przepaska na oczach) — z otwartymi oczami, koroną i triumfalnym sztandarem. Kościół ze swej strony zapowiada symbolicznie niebiańską Jerozolimę, królestwo wybranych (Jerozolima niebiańska).

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kot

  Ambiwalentne zwierzę symboliczne. W Japonii widok kota uchodzi za zły omen. W kabale i w buddyzmie kot jest bliski symbolicznie / wężowi. W Egipcie domowego, zręcznego i pożytecznego kota czczono jako święte zwierzę bogini Bastet, opiekunki domu, matek i dzieci.

  W średniowieczu koty (przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korona

  Jako kosztowność zdobiąca najszlachetniejszą część ciała korona ma symboliczne znaczenie wywyższające osobę człowieka; ze względu na często stosowane promieniste zęby jest ona bliska kilku symbolicznym aspektom rogu (róg); ze względu na jej pierścieniowaty kształt partycypuje poza tym w symbolice...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwalia

  Roślina lecznicza stosowana przeciwko licznym cierpieniom, częsty atrybut Chrystusa i Marii (na obrazach przedstawiających Zwiastowanie niekiedy zastępuje lilię); symbolizuje „zbawienie świata".

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koń

  Już w jaskiniach ze starszej epoki kamiennej (obrazy naskalne) spotykamy często przedstawienia koni, aż do epoki przemysłowej w większości kultur odgrywały one wielką rolę, stąd bogata symbolika, która łączy się z tym zwierzęciem.

  Pierwotnie konia pojmowano najczęściej jako istotę chtoniczną...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /2 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koper włoski

  Ze względu na swe właściwości rzekomo wzmacniające oczy niekiedy uważany za symbol jasności rozumienia. Ponieważ u węży, które go spożywają, ma jakoby wywoływać zrzucanie skóry, uchodził także za symbol periodycznej odnowy i odmłodzenia.

  Średniowiecze widziało w nim poza tym roślinę...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kopuła, sklepienie

  M.in. w architekturze budd., muzutm., bizant. i chrzęść, często interpretowana jako symbol sklepienia niebieskiego, na co wskazuje już pokrywanie jej przedstawieniami gwiazd, ptaków, aniołów, rydwanów słonecznych itd.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koralowce

  Jako zwierzęta żyjące w morzu i często występujące w formie gałęzi lub drzewek korale mają udział niekiedy w symbolice wody (/"woda) i drzewa (drzewo).

  Ich symboliczne znaczenie łączy się z taktem, iż te zwierzęta przypominające rośliny i żyjące w twardych, często wapnistych szkieletach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koniczyna

  Szeroko rozpowszechniony kwiat motylkowy; ze względu na szybki jej wzrost symbol siły życia. U Celtów święta roślina magiczna. W średniowieczu ze względu na trójlistność symbol Trójcy Sw. Jako roślina lecznicza niekiedy odnoszona także do Marii.

  Koniczyna czterolistna (cztery) uchodzi do dzisiaj za...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /14.11.2012 Znaków /550

  praca w formacie txt

Do góry