Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Cykl miesiączkowy

  Cykl miesiączkowy trwa przeciętnie 28 dni (1 miesiąc księżycowy). Cykle miesiączkowe od 25 do 32 dni mogą być jeszcze przyjęte jako prawidłowe, podczas gdy cykle krótsze są z reguły bardziej skąpe, jeśli chodzi o czas trwania i natężenie krwawienia. W cyklu wydłużonym krwawienie może trwać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /4 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWOTWORY I ZABURZENIA ROZWOJOWE

  Z chorób nowotworowych przedmiotem naszego zainteresowania będą mięśniaki i gruczolistość (endometriosis), ponieważ choroby te mogą być przyczyną bolesnego miesiączkowania. Mięśniaki rozwijają się względnie często pod koniec okresu dojrzałości płciowej kobiety. Należą one do nowotworów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /2 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okresy życia kobiety

  Na podstawie czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego można w życiu kobiety rozróżnić 9 okresów: okres przed urodzeniem (płodowy), okres dziecięcy, okres przed dojrzewaniem płciowym, okres dojrzewania płciowego, okres dojrzałości płciowej, okres przedpokwitaniowy, przekwi-tanie (climacterium)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /8 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIMNASTYKA LECZNICZA W LECZENIU CHORÓB KOBIECYCH

  W ginekologii i położnictwie gimnastyka lecznicza i masaż coraz częściej znajdują zastosowanie. Aby odpowiednio zrozumieć ich działanie, należy na wstępie przypomnieć podstawy anatomiczno-fizjologiczne, jakkolwiek powinny one być znane w ogólnych zarysach Czytelnikowi. Zestawienie jednak tych podstaw...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLIMAKTER1UM

  Pod koniec 4. dziesiątka lat życia zachodzą z wolna u każdej kobiety /miany neurohumoralne, które odbijają się na jej stanie cielesnym i psychicznym. Ogólna sprawność spada. Brak dotychczasowego rozmachu. Kobieta już wie, że zbliża się okres przekwitania, którego się tak obawiała. Sprawdza ona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /3 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wtórny brak miesiączki

  Rozpoznajemy wtedy, gdy tygodniami, a następnie miesiącami nie pojawia się krwawienie miesiączkowe. Ponieważ często jest trudno ustalić, jaki był prawidłowy cykl, a leczenie hormonalne zawodzi, można dodatkowo zastosować leczenie ruchem. Jest ono w zasadzie takie samo, jak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UWAGI WSTĘPNE ANATOMICZNO-FIZJOLOGICZNE

  W anatomii w następstwie przyjęcia wyprostnej pozycji ciała przez człowieka szczególne znaczenie ma pozycja kręgosłupa i jego ruchomość, zakres ruchu miednicy i jam ciała. W fizjologii są niezmiernie ważne współzależności między hormonami i ich działaniem na kształt i funkcję organizmu żeńskiego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /3 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Majocha

  Stanisław Majoch specjalizuje się w leczeniu skolioz o różnym stopniu ciężkości. W leczeniu zachowawczym postępowanie kinezyterapeutyczne jest najważniejsze. Zasadniczym elementem omawianej metody są ćwiczenia stosowane w pozycjach ułatwiających korekcję (leżenie, klęk podparty, zwisy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Zaleszczuka i Łęczyńskiego

  Cechą wyróżniającą metodę Zaleszczuka i Łęczyńskiego spośród innych programów i metod korekcji skolioz jest zastosowanie urządzenia tzw. autokorekto-ra7, który pozwala na oddziaływanie na wszystkie trzy płaszczyzny ciała w sposób czynny, jak również na oba łuki - pierwotny i wtórny - równocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Hoppe

  Metoda Urszuli Hoppe przeznaczona jest głównie do korekcji wad postawy ciała, ale spotykamy także próby jej wykorzystania w rehabilitacji innych schorzeń narządu ruchu, a nawet mózgowych porażeń dziecięcych.

  Teoretyczną podstawę metody stanowi założenie, że wady postawy ciała najczęściej są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 677

  praca w formacie txt

Do góry