Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Niepogoda, sztorm, burza

  W relig. wyobrażeniach wielu ludów rozumiana jako symbol lub realny wyraz działania boskich mocy: również przemiany czasu (nadchodzenie nowej ery) często wyobrażano sobie jako czas zawieruchy.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obelisk

  Wysoki kamienny słup zwężający się ku górze o czworokątnej podstawie i piramidalnym zakończeniu. W Egipcie kultowy symbol boga-słońca: rankiem pierwsze promienie słońca padały na jego wierzchołek. Jego forma silnie akcentująca kierunek symbolizuje poza tym związek uziemi z niebem względnie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nietoperz

  Symboliczne zwierzę o bardzo różnych znaczeniach. Na Dalekim Wschodzie uchodzi za symbol szczęścia ze względu na homofonię między słowami na jego określenie ą słowem określającym szczęście (fu). Ponieważ nietoperze żyją w jaskiniach (jaskinia). gdzie rzekomo znajdują się przejścia do drugiego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /1 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obmycie rąk i nóg

  W niemal wszystkich religiach wierni obmywają się na znak rytualnego oczyszczenia przed spełnieniem czynności sakralnych; w szczególności dotyczy to rąk. Piłat obmył ręce, by przez to wyrazić rezygnację z odpowiedzialności.

  Obmycie nóg uchodziło na Wschodzie za przysługę oddawaną obcym i gościom;...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nimb

  W sztuce ant. i orient.. w szczególności zaś w malarstwie, kolistą płaszczyzna lub promienista aureola wokół głowy bóstwa, herosa, świętego itd.; być może reprezentuje osłonce lub koronę; symbol boskości. panowania, światłości lub władzy.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrzezanie

  Zwyczaj praktykowany u wielu ludów, część rytuałów inicjacyjnych, które towarzyszą przejściu do dojrzałości płciowej; być może symboliczna ofiara bogom płodności.

  U kilku ludów afryk., które częściowo znają także obrzezanie dziewcząt, obrzezanie napletka, który reprezentuje kobiecy element u...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Noc

  W przeciwieństwie do dnia symbol tajemniczej ciemności, tego, co irracjonalne, nieświadome. symbol śmierci, ale także chroniącego i płodnego tona macierzyńskiego.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerki

  U kilku ludów pierwotnych, ale także w judaizmie rozumiane jako siedziba uczuć, jak również szczególnej siły i namiętności; zwrot,,serce i nerki" na określenie wewętrznych sił człowieka znajdujemy już w Starym Testamencie. W średniowieczu nerki uchodziły za siedzibę uczuć, w szczególności zaś...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOZOFIA

  TEOZOFIA <gr. theosophia = znajomość spraw boskich) ang. theosophy; fr. theosophie; nm. Theosophie

  1. Nazwa ogólna nadawana różnym do­ktrynom zawierającym pierwiastki panteizmu i mistycyzmu (mistyki naturalnej), w szczególności zaś postulującym pozna­nie Boga i rzeczy boskich za pomocą sił przyrodzonych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA RACJONALNA

   

  TEOLOGIA RACJONALNA ) ang. rational theology; fr. theologie rationnelle

  Teologia opierająca się w swych docieka­niach wyłącznie na danych doświadczenia i rozumie; syn.—> teologia naturalna.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /216

  praca w formacie txt

Do góry