Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TOŻSAMOŚĆ

   

  TOŻSAMOŚĆ gr. autótes; nłc. identitas; ang. identity, identicality; fr. identite; nm. Identitat, Geleichheit

  1. Relacja między każdym przedmio­tem a nim samym (tzn. każdy przedmiot jest tożsamy /identyczny/ z samym so­bą); tożsamość taka bywa nazywana toż­samością numeryczną.

  log. Zasada...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TETYCZNY

   

  TETYCZNY (1, 2) = ustana­wiający) ang. thetic; fr. thetique; nm. thetisch

  log. Stwierdzający coś, zawierający moment —^ asercji (1).

  metod. Ustanawiający coś, np. norma, definicja syntetyczna (w odróżnieniu od definicji analitycznej).

  W fenomenologii: charakterystyczny dla aktowej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRADUCJANIZM (tradukcjonizm)

   

  TRADUCJANIZM (tradukcjonizm) (nłc. od łc. traducere = przekazywać) ang. traducianism; nm. Traducianismus, Traduzianismus

  Wywodzący się od Tertuliana pogląd, według którego —> dusza (3) ludzka nie jest stwarzana bezpośrednio przez Boga, lecz powstaje wraz z dałem w momencie poczęcia człowieka (-^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEZA

   

  TEZA (gr. (6) = postanowienie, twierdzenie) ang. thesis; fr. these; nm. These

  W dialektyce transcendentalnej I. Kan­ta: twierdzenie przeciwstawne —> antyte­zie (2) i równie uzasadnione jak ona; teza i antyteza są członami -> antynomii (2).

  W ^ triadzie Heglowskiej (teza - an­tyteza - synteza) —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRADUKCJONIZM

   

  TRADUKCJONIZM <łc. traductio = prze­kazanie czegoś, przeprowadzenie, dopro­wadzenie)

  Termin utworzony prawdopodobnie pod wpływem francuskiego określenia traduction des ames, które pochodzi od G. W. Leib­niza.

  syn.^ Traducjanizm.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TŁUMIENIE (supresja)

   

  TŁUMIENIE (supresja) ang. suppression; fr. repression; nm. Unterdruckung

  W psychoanalizie: świadome unikanie myślenia o nie akceptowanych (z powodu niezgodności z idealnym obrazem siebie) pragnieniach, uczuciach, wydarzeniach itp. Termin stosowany przez S. Freuda.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMINIZM

   

  TERMINIZM (nłc. ) ang. terminism; fr. terminisme; nm. Terminismus

  Późniejsza odmiana —> nominalizmu (1) (XIV-XVw.) jako stanowiska w średnio­wiecznym sporze o uniwersalia (—> po-wszechniki /1 /), które u W. Ockhama i je­go uczniów znalazło wyraz w rozważa­niach logicznych („logika terministyczna"), z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ołtarz

  Podwyższone miejsce (altus) wewnątrz ośrodka kultu, które niemal we wszystkich religiach służy składaniu ofiar i innym czynnościom sakralnym.

  Podwyższenie symbolizuje wzniesienie darów ofiarnych do bogów lub Boga; niekiedy ołtarz pojmowano także jako duchowy ośrodek świata. W chrześcijaństwie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oko

  Jako główny organ spostrzegania zmysłowego pozostaje w symbolicznym związku ze światłem, słońcem, duchem. Jest to symbol duchowego oglądu, ale także—jako ,,zwierciadło" duszy — narzędzie psychicznego i duchowego wyrazu.

  Prawe oko łączono niejednokrotnie z aktywności, przyszłością i słońcem, lewe...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ofiara

  Jako czynność kultowa m.in. symbol rezygnacji z dóbr ziemskich na rzecz związku z Bogiem, bogami lub przodkami (często zresztą celowe działanie magiczne).

  Rozpowszechnione są też sakramentalne posiłki ofiarne, w których spalano tylko część darów (najczęściej ofiary ze zwierząt), pozostałą zaś...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt

Do góry